Home > Uncategorized > Volg je passie: ook voor clienten

Volg je passie: ook voor clienten

Een aaantal clienten komen uit het onderwijs. Sommige zitten vast, sommigen voor moeilijke carriere keuzes…heel herkenbaar vinden ze de (controversiële) presentatie van Sir Ken Robinson tijdens TED met als titel Do Schools kill Creativity (video) .Deze heeft wereldwijd bijzonder veel belangstelling (variërend van verguizing tot waardering) ontvangen. ICTnieuws.nl heeft zijn recente boek Het Element laten recenseren door twee mensen uit het onderwijs: Marie-Anne Platteel en John van Dongen. Wat zij signaleren is niet uniek voor het onderwijs: het werkt ook in het maken van keuzes en het leren van nieuw gedrag. Een aantal clienten reageerde erg goed op de TED video, en sommigen lazen het boek waardoor nieuwe inzchten over henzelf ontstonden.  Ik citeer uit de ICT Nieuws recensie:

“Marie-Anne:
Na het zien van het inspirerende You tube filmpje was ik zeer benieuwd of een boek zo’n 250 pagina’s over dit onderwerp zou blijven boeien. Het antwoord is een volmondig ja! Het boek gaat immers over de invloed van de vele kanten van je docent zijn op de ontwikkeling van leerlingen: lesboer, mentor, coach, als wel over je eigen plezier en ontwikkeling daarin.. Wanneer je je net als ik zo af en toe afvraagt: waar zijn we in het onderwijs nu eigenlijk meebezig?, dan is dit het boek om weer even de krenten in de pap te herkennen, te waarderen en verder uit te bouwen, voor het onderwijs en voor jezelf.

Het Element gaat over de dingen die we graag doen en waar we goed in zijn, waar we energie door krijgen en daar mee ook op andere gebieden beter kunnen functioneren. Het boek is een lofzang op de diversiteit aan menselijke talenten en benadrukt dat aanleg niet genoeg is je moet er ook plezier in hebben, vanzelf heb je er dan ook meer voor over (eindeloos oefen bijv.) en ontwikkel je je talent.

John van Dongen:
Ik maakte voor het eerst kennis met de theorieën van Prof.Dr. Ken Robinson, middels een filmpje op YouTube. Het ging om een integraal opgenomen lezing van hem uit 2006 ( TED ), waar hij zich de vraag stelt: Do schools kill creativity ? De persoon Ken Robinson sprak me, als presentator enorm aan. Op een losse en ontspannen manier, gelardeerd met veel natuurlijk gebrachte humor, presenteert hij zijn theorie. In de basis van gaat Robinson er, tijdens zijn lezing, vanuit dat in ieder mens enorm veel creativiteit,originaliteit en talent schuilt, wachtend om ontdekt te worden. Omdat scholen zich echter, voornamelijk lijken te richten op academische vorming, worden slechts die talenten erkend en gewaardeerd, welke nodig zijn om wetenschapper, onderzoeker of hoogleraar te worden.

Geloof in eigen kunnen
In zijn boek Het Element, volgt zijn uitleg en verdieping op deze stelling. Met behulp van een enorme batterij bekende, beroemde en om hun talenten inmiddels zeer gewaardeerde wereldburgers, probeert hij ons er van te overtuigen dat het vinden en volgen van je passie, je leven zal veranderen. Tijdens deze triomftocht van mogelijke mislukkelingen, vertelt hij ons dat volharding, doorzettingsvermogen en geloof in eigen kunnen het leven van iedereen een positieve wending kan geven. Veel waarde hecht hij hierbij aan de macht van creativiteit. Het durven om uit de hokjes te stappen.

Marie-Anne:
Sir Ken RobinsonVoor het onderwijs betekent dit:zonder de juiste kansen komen je leerlingen er misschien nooit achter wat hun aanleg is of hoe ver ze er mee kunnen komen. Met dit boek wil Sir Ken Robinson de concepten verhelderen die we vaak al intuïtief aanvoelen en ons inspireren het Element zelf te vinden en daar anderen bij te helpen. Hij doet dit aan de hand van veel voorbeelden, van mensen die hun weg hebben gevonden, meestal ondanks het onderwijs, vaak met de hulp van anderen (bijv. een mentor).

Volgens Robinson is het bij het zoeken naar het Element cruciaal om de ware aard van creativiteit te begrijpen: creativiteit is toegepaste verbeelding! Verbeelding is onzichtbaar het is het vermogen om voor de geest te halen wat niet zintuiglijk aanwezig is. Door het Element kun je je regelmatig in de zone bevinden, dat wil zeggen dat je gelukkig bent met wat je aan het doen bent, de tijd snel gaat, je een gevoel van vrijheid en authenticiteit hebt doordat je gebruik maakt van jouw specifieke soort intelligentie.Het helpt als je je stam (gelijkgestemden) hebt gevonden, dat geeft je ook nog een gevoel van identiteit en bestemming, bevestiging en interactie.

Hij stelt dat intelligentie een controversiële zaak is, er zijn vele soorten intelligentie: analytische , praktische creatieve , sociale en emotionele, maar de IQ testen onderzoeken en de scholen ontwikkelen vooral de wiskundige en verbale kanten van intelligentie, daar doen we veel mensen mee te kort. Dat angst het meest voorkomende obstakel is voor het vinden van je Element, twijfel aan jezelf, afkeuring van anderen, geen fouten durven maken. Deze obstakels voor het vinden van je Element beginnen vaak op school. Maar een goede mentor kan je juist helpen je talent te voeden en uit te laten groeien tot een echte passie!

John van Dongen:
Myers-Briggs
Volgens Robinson heeft elk mens immers vele talenten, waarvan sommigen, indien gevonden, zelfs passionele vormen kunnen aannemen. In het boek neemt de schrijver en passant, daarom ook afstand van enkele voorvechters van de hokjesgeest: Myers en Briggs. Volgens Robinson worden de jaarlijks meer dan tweeënhalf miljoen mensen die de zogenaamde MBTI ( Myers-Briggs Type Indicator) test doen, die erg populair is bij werkgevers, comfortabel in één van de zestien hokjes geperst, zonder dat daarvoor ook maar enige wetenschappelijke onderbouwing is. Hij vindt het veelzeggend dat veel mensen, die de test herhalen, in andere vakjes belanden….

IQ flauwekul
In verschillende hoofdstukken van zijn boek probeert Robinson ook aan te tonen dat creativiteit het sterkste voorbeeld is van de dynamische aard van intelligentie. Dat het dus te simpel is om te zeggen dat: we allemaal geboren zijn met een vaststaande hoeveelheid intelligentie. Sir Ken windt zich hier mateloos over op. Hij stelt dat meten van intelligentie het uitgangspunt is achter het idee van academische vaardigheid. Ze domineert toelatingsexamens, vormt de basis van vakkenhiërarchie in het onderwijs en fundament van het hele idee van een IQ.

Opvallend vindt hij ook het feit dat sommige onderwijskundigen en psychologen de IQ-scores soms wel zéér serieus nemen. Zo vormt de Stanford-Binet test de basis van de moderne IQ testen. Robinson vraagt zich af of veel mensen dit zouden accepteren als men zou weten dat de geestelijk vader van deze test, Lewis Terman, uitging van een extreme visie op menselijke capaciteit.

In zijn handboek The Measurement of Intelligence, zegt hij: Onder arbeiders en dienstmeisjes zijn er duizenden zwakbegaafd. Zij zijn `s werelds ‘houthakkers en waterputters. En opnieuw, als het om intelligentie gaat, hebben de tests de waarheid verteld…Geen enkele hoeveelheid onderwijs zal van hen ooit intelligente of capabele stemmers maken in de ware zin van het woord.

Robinson pleit er dan ook hartstochtelijk voor om te erkennen dat je intelligent kunt zijn op vele wijzen, manieren en terreinen. Dat de sleutel daartoe ligt in creativiteit. Soms is dit een bewuste inspanning. Maar soms ook moeten we ideeën die we hebben en laten gisten en vertrouwen op de diepere, onbewuste overpeinzingen van onze geest waarover we minder controle hebben. Als we dat doen, komt het inzicht waar we naar zochten soms in een stroom naar boven, alsof de kurk van de fles gaat.

Marie-Anne:
Robinson omschrijft de functie van een mentor: herkennen, stimuleren , faciliteren en sommige leerlingen uit een slachtofferrol (gecreëerd door angst) halen zodat ze de regie over hun leven weer in eigen hand nemen.

Onderwijs zou een van de voornaamste processen moeten zijn om ons naar het Element te voeren, maar het werkt vaak anders: enorme druk op leerlingen om zich te conformeren aan diploma en baan (terwijl de huidige economie er niet eens meer voor zorgt dat diploma’s automatisch een baan opleveren..)Een van de bekende oplossingen is ook volgens Ken Robinson: leer docenten fantastisch lesgeven en geef ze status, zorg dat zij hun Element kunnen vinden zodat ze hun leerlingen kunnen helpen dat ook te doen.

Maar hij gaat verder: Hervorm het onderwijs, niet door scholen af te rekenen wanneer ze zich niet genoeg conformeren,niet door nog meer standaardisering (instaptoetsen etc.) maar door personalisering: zorg dat de leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen in hun eigen kunnen! Investeer in docenten en stel gepassioneerde en creatieve docenten aan, die wakkeren de verbeelding en creativiteit aan van hun leerlingen. Waardeer alle vakken gelijk (zonder de bestaande hiërarchie waar wiskunde- en verbaaltalent bovenaan staan). Maak leren een persoonlijk proces waarbij rekening wordt gehouden met individuele leerstijlen en talenten.

Klinkt mooi natuurlijk maar de realiteit van alle dag is anders, we kunnen het roer niet allemaal 1,2 3 radicaal omgooien maar wel kunnen we als docenten beseffen waar we mee bezig zijn, je kunt het verschil maken voor die leerlingen die aan je toe zijn vertrouwd, je kunt geïnspireerd lesseninhouden verzorgen en zorg dragen dat er veel kansen worden gecreëerd voor die leerlingen die hun talent nog niet hebben kunnen ontdekken. Hopend dat we zelf daarbij in ons Element zijn en dat de school waar je werkt als je clan functioneert.

John van Dongen:
Over zone`s, stammen, ontsnappen en mentors
In het boek vertelt Robinson dat, mensen die hun Passie vinden en daaraan toegeven, er nog niet meteen zijn. Volgens de schrijver zal eerst moeten worden ontdekt waar iemands passie ligt. Dat doe je door zicht te krijgen op je zone. Dat wil zeggen: het gebied waartoe je jezelf instinctief voelt aangetrokken. Voor sommigen zal dat liggen op het sportieve vlak, het kunstzinnige of wiskundige vlak. Eigenlijk kan het overal zijn. Feit is dat als je het ontdekt, je meteen ook voelt dat je in je element raakt. Het voelt eenvoudigweg lekker. Later blijkt dat ook anderen zich daarbij in hun element voelen.

Sir Ken RobinsonGelijkgestemden noemt Robinson daarom stammen. (Artiesten verstaan artiesten, zangers verstaan zangers enzovoort.) Het is echter volgens Sir Ken, beslist niet eenvoudig om toe te geven aan je passie, je talenten te volgen en je aan te sluiten bij je eigen stam. Eigenlijk moet je hiervoor eerst durven ontsnappen aan de opgelegde normen, waarden en blikken van de wereld om je heen. Dat kan soms heel pijnlijk zijn, indien je daar bijvoorbeeld sterk afwijkt van de gewenste paden die ouders, omgeving en scholen voor je in petto hebben. Je moet vechten tegen opvattingen die al jarenlang als algemeen geldend en dus waar worden gezien. Het is bijvoorbeeld moeilijk uit te leggen aan je omgeving dat je jezelf liever wilt gaan storten in het onzekere bestaan van beeldhouwer of schilder, terwijl je, door je omgeving, toch als uitstekend materiaal wordt bestempeld om advocaat of hoogleraar te worden. Dan is het vaak gemakkelijker om te doen wat iedereen van je verwacht, in plaats van toe te geven aan je eigen gevoelens, instincten en passie…

Een belangrijke rol op je weg naar onafhankelijkheid, passie en je element spelen dan ook de mentors, die je op verschillende ijkpunten in je leven zult treffen. Of je ook gebruik maakt van hun raad en op welke wijze bepaal je natuurlijk zelf. Een mentor kan je in ieder geval laten zien dat datgene wat je voelt ook de juiste weg kan zijn. Robinson probeert in mijn ogen met ‘het Element” een aanzet te geven naar een grotere waardering van het “anders”zijn. Hij slaagt daar bij mij ruimschoots in, omdat ik me aangesproken voel door zijn stijl van schrijven en het erg met hem eens ben dat ALLES wat je maar echt wil, ook echt kan gebeuren. Ieders toekomst is maakbaar, vooral door jezelf. Als je toegeeft aan je zoektocht naar je Passie en je slaagt erin om zo af en toe in je element te zijn tijdens je leven, heb je heel wat bereikt.

Marie-Anne:
In zijn nawoord geeft Robinson aan dat we zelf het probleem zijn geworden: we zijn met veel en verpesten het milieu waarvan we allen afhankelijk zijn. Hij stelt verder dat meer dan 300 jaar westerse denken gedomineerd is door de beelden van het industrialisme en de wetenschappelijke methode en we nu knel zitten, dat voor het toekomstige behoud van de menselijke culturen het even cruciaal is dat we de dynamische processen van de menselijke groei als van de ecosystemen moeten begrijpen. Als bioloog vind ik dat de huidige wetenschap hard op weg is om zijn bijdrage aan het begrip van die ecosystemen te leveren daar gaat het volgens mij niet fout, wat we doen met die inzichten lijkt me meer het probleem… om de menselijke groei (ontwikkeling) beter te begrijpen maar meer nog er in te blijven geloven hebben we mensen zoals hij nodig!

John van Dongen:
Het boek staat vol met leuke voorbeelden en boeiende omschrijvingen van avonturen en wetenswaardigheden van bekende artiesten, wetenschappers, sporters en politici. Verwar echter je passie niet met beroemdheid. Iedereen heeft uiteraard zijn passies, maar niet iedereen heeft daarvoor ook de benodigde hoeveelheid talent om de top te bereiken in hun Element. Dat hoeft echter ook niet. Ik ben er zeker van dat het allerbelangrijkste is dat je jezelf niet verloochent en dat je een oprechte poging doet om je passie te vinden.

Toch ben ik niet louter enthousiast over het Element. Het boek gaat namelijk eigenlijk verder op de wijze waarop Robinson zijn lezing gaf voor de TED. Doordat zijn schrijfstijl net zo aardig is als zijn spreekstijl, is het boek erg leuk, onder-houdend en boeiend. Maar voor mij voelde het toch ook een beetje als ..niet af. Ik heb helaas niet echt de gouden tips kunnen ontdekken, waardoor ik zicht ging krijgen op de diepgang van Robinson`s theorie. Voorbeelden zijn prima, maar soms moeilijk om te buigen naar concrete stappen die je zou kunnen zetten om de theorie van Robinson in de praktijk te brengen. Laten we zeggen dat de trend, look and feel van het boek me duidelijk is geworden, maar wat ik er precies mee kan niet helemaal.”

Een aantal lukte het om zelf de stappen te formuleren, anderen hadden hulp nodig, maar adhv het besprreken van video/boek kon ik ze toch begeleiden naar nieuwe stappen.

 

http://www.ictnieuws.net/index.php?recentieID=45

Advertenties
Categorieën:Uncategorized Tags:
  1. Nog geen reacties
  1. No trackbacks yet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: