Archief

Archive for maart, 2012

Sinds maart staat de ABvC aangemeld bij het CZP

Het Centraal ZorgPortaal (CZP) is een netwerk van professionele therapeuten vanuit verschillende beroepsgroepen. Zij beogen samenwerking binnen de zorg en zoeken aansluiting bij het reguliere circuit. De ABvC denkt dat het motto van CZP, samen sterk, voor de toekomst steeds belangrijker wordt. Door het bundelen van krachten binnen de ABvC, maar ook daarbuiten met andere therapeuten, wordt onze stem sterker.

Meer lezen…

Advertenties
Categorieën:Uncategorized Tags: ,

Pay it Forard beweging ook in Nederland

Het Ik-tijdperk is voorbij, zowel de verslaafde consument als de hebzuchtige aandeelhouder weten dat het zo niet langer kan. Er zijn mensen nodig die nieuwe patronen van samenwerken en samenleven inzetten. Filosofisch en psychologisch is het niet moeilijk om uit te leggen dat helpen en geven mensen veel gelukkiger maakt. Waarom doen we het dan niet meer?
In deze voordracht geeft psycholoog en NLP trainer Rudy Vandamme inzicht in de innerlijke dynamiek die nodig is om jezelf tot een heel ander soort levensstijl te brengen. Hij vertelt voorbeelden van persoonlijke transformatie, maar ook van burnouts en hindernissen. Hieruit zijn belangrijke lessen te leren. http://payitforward.fikket.be/event/pay-it-forward-charley-johnson

 

Categorieën:Uncategorized Tags:

Workshop luisteren naar je lichaam in onderwijs

Vind je het ook belangrijk om als onderwijz(ig)er in veranderende tijden in optimale fysieke, mentale, emotionele, sociale,… gezondheid te blijven of je leerlingen beter met hun lichaam en hun emoties leren omgaan?
Komende donderdag geef ik een gratis voordracht over het thema ‘luister naar je lichaam’,
Meer info en inschrijven kan nog via http://luisternaarjelichaam.fikket.be/event/gratis-voordracht-luister-naar-je-lichaam

Categorieën:Uncategorized

8 weekse mindfulness training ABVC in regio Den Haag

Achtweekse Mindfulness-Training Den Haag (20 PE punten ABvC)

Mindfulness (of aandachtstraining) combineert boeddhistische meditaties met inzichten en oefeningen uit de Cognitieve Therapie.
Wat is Mindfulness? Mindfulness betekent bewust aandachtig zijn in het hier en nu, op een niet (ver)oordelende manier. Dat lijkt simpel, maar blijkt vaak lastig in onze drukke levens. Door het oefenen van openheid, acceptatie, loslaten, vriendelijkheid en mildheid ontstaat ruimte om vanuit innerlijke rust te leven.
Praktische toepassingen van meditatie De combinatie van oosterse meditatietechnieken met moderne inzichten uit de westerse psychologie heeft een uiterst krachtige methode doen ontstaan. Dit maakt eeuwenoude wijsheid praktisch toepasbaar op het werk, thuis, in relaties en bij spanning of stress.
Voor wie?

Mindfulness is nuttig voor iedereen die zijn of haar kwaliteit van leven wil verbeteren. Het ontspant en bevordert contact met emoties, intuïtie en het lichaam. Het verdiept je zelfkennis, zelfaanvaarding, zelfvertrouwen en hoe je keuzes maakt. Aandachtig leven helpt om automatische patronen, zoals negatief denken, piekeren, somberheid, wegdromen en overmatige angst los te laten en verbetert de concentratie. Je leert meditaties (liggend, zittend, bewegend) en verschillende aandachtsoefeningen, op een gestructureerde manier. De training is geschikt voor mensen met en zonder ervaring met mediteren.
Voor Coaches, Counsellors, Psychologen en Therapeuten versterkt mindfulness de aandacht en het hier-en-nu bewustzijn tijdens het werken met clienten. (Aandachts)oefeningen die in de training worden aangeboden kunnen ook in de eigen praktijk worden toegepast. De ABvC geeft 20 permanente educatie punten voor de training (zelf aanvragen).
Resultaten

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de invloed van mindfulness op de fysieke en mentale staat van de mens bijzonder positief is. Het bevordert de gezondheid en het algemeen gevoel van welbevinden.
Training informatie

De cursus wordt gegeven in kleine groepen, aan de hand van het MBSR- / MBCT-programma, dat vooral ervaringsgericht is. Tijdens de training volgen oefeningen, ervaringen delen en uitleg, over bijvoorbeeld stress of gedachtepatronen, elkaar af. De oefeningen zijn gericht op gebruik in het dagelijks leven. Het is een intensieve cursus, waarin deelnemers worden gestimuleerd om zelf dagelijks te oefenen. De training wordt gegeven door Marcus Zeven-Jansen. Neem gerust contact met hem op als je vragen hebt.
Programma Dag 1: De automatische piloot Dag 2: Omgaan met hindernissen Dag 3: Bewust zijn van de ademhaling Dag 4: Aanwezig blijven Dag 5: Toestaan, laten zijn Dag 6: Gedachten zijn geen feiten Dag 7: Hoe goed voor mezelf zorgen? Dag 8: En nu verder …
Kosten De cursus kost € 375,- en is inclusief BTW, (telefonisch) kennismakingsgesprek, uitgebreid werkboek, oefen-CD’s, een DVD en thee en koffie.
Data en locatie

De training wordt gegeven op acht donderdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur op: 19/4, 26/4, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6, 14/6. Bij voldoende interesse start er gelijktijdig een tweede training op de woensdagavond in dezelfde weken. De volgende cursus begint in september 2012. De training vindt plaats in het Anaconda Instituut aan de Stephensonstraat 48, 2561 XW in Den Haag. Bel of mail naar info@stapnastap.nl voor meer informatie of voor aanvraag van een aanmeldingsformulier.
Voor meer informatie zie: http://www.stapnastap.nl/pages/mindfulness.htm

GGZ N Holand: omgaan met depressieve naaste

Veel familieleden van mensen met een depressie hebben behoefte aan steun en goede voorlichting over het omgaan hiermee. De GGZ cursus ‘omgaan met een depressieve naaste’ helpt hierbij.

In de regio Noord-Kennemerland start deze cursus op 7 mei a.s. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten in de avonduren en wordt gegeven in Alkmaar. De kosten bedragen € 35,- Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met mw. H. Vermeulen 072-5483050 of H.Vermeulen@ggz-nhn.nl. Meer informatie vindt u ook op www.ggz-nhn.nl

Wat is depressie Depressie is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. Iedereen kan in zijn leven te maken krijgen met een depressie. Bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen én ouderen komen depressies voor. Een depressie heeft niet alleen invloed op het leven van de persoon in kwestie, maar ook op dat van zijn of haar omgeving. Als de depressie niet vanzelf overgaat en behandeling noodzakelijk is komen veel mensen uiteindelijk in aanraking met de geestelijke gezondheidszorg. Dan ontstaat vaak een behoefte om antwoorden te krijgen op veel vragen. Het omgaan met iemand met een depressie is voor veel mensen ingewikkeld. Wanneer een persoon lijdt aan een depressie, heeft dat voor de familieleden en direct betrokkenen meestal verregaande gevolgen. Er wordt vaak een groot beroep gedaan op de ouders, partner of de naaste omgeving.

Want wat is een depressie eigenlijk? Hoe ontstaat een depressie? Welke behandelingen zijn er mogelijk? Wat voor medicijnen bestaan er tegen depressie? Wat zijn de gevolgen voor de omgeving? Hoe kan familie het beste met een depressief familielid omgaan? Waar kun je op zoek naar meer informatie? Deze vragen en meer komen aan de orde tijdens deze cursus. Ook biedt het de mogelijkheid voor familieleden om ervaringen uit te wisselen. Voor wie De cursus is bedoeld voor partners, ouders, broers of zussen of andere direct betrokkenen van mensen met een depressie. De cursus wordt in de avonduren gegeven door twee medewerkers van GGZ Noord-Holland-Noord en bestaat uit 8 bijeenkomsten in de avonduren. De startdatum is 7 mei a.s. in Alkmaar en de kosten bedragen € 35,- inclusief cursusmateriaal. Van te voren vindt een kennismakingsgesprek met de cursusleiders plaats. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met mw. H. Vermeulen 072-5483050 of per e-mail H.Vermeulen@ggz-nhn.nl

Categorieën:Uncategorized

Vrouwen Raad bespreekt huiselijk geweld

In 2009 begon de Nederlandse Vrouwen Raad met een uniek project: Doorbreek huiselijk geweld – Praat erover! Het project richtte zich op de potentie die vrouwen hebben om in hun eigen omgeving, als vriendin, buurvrouw, lid van een vereniging etc. huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Iedereen kan het zwijgen rondom huiselijk geweld doorbreken. Dat was de boodschap. Bijna 5000 vrouwen hebben deze boodschap actief opgepakt. Op donderdag 29 maart sluit de NVR het project met een landelijk symposium in Utrecht af.

Sinds de Nederlandse Vrouwen Raad in 2009 met het project “Doorbreek Huiselijk Geweld – Praat erover!” begon, hebben bijna 5000 vrouwen, afkomstig uit verschillende culturen en sociale gelederen, verspreid over alle provincies van Nederland deelgenomen aan gespreksbijeenkomsten over huiselijk geweld. Veel vrouwen zijn actief in vrouwenorganisaties en hebben huiselijk geweld op hun beurt weer in de eigen organisatie bespreekbaar gemaakt.

Landelijk symposium

Op donderdag 29 maart organiseert de Nederlandse Vrouwen Raad een landelijk symposium om het project af te sluiten. Het symposium zal worden geopend door minister Opstelten. Het programma omvat verder een presentatie van ervaringsdeskundigen die vertellen over hun persoonlijke strijd tegen huiselijk geweld, Chinese en Molukse vrouwenorganisaties geven een workshop en diverse vrouwenorganisaties wisselen onderling strategieën uit voor gespreksbijeenkomsten rondom huiselijk geweld.

Categorieën:Uncategorized Tags: , , ,

Week van de psychiatrie

Interesant om contact te leggen tussen ABVC counselors en de werkgroep Week van de Psychiatrie. Ze organiseert van 26 tot en met 2 april 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema is dit jaar Contact gewenst?! en gaat over contacten die voor cliënten écht waardevol en belangrijk zijn. Traditioneel start de Week van de Psychiatrie met de landelijke Breingeindag op maandag 26 maart in ‘t Veerhuis in Nieuwegein.

Het Thema ‘Contact Gewenst?!’ is gekozen naar aanleiding van de vorige Week van de Psychiatrie 2011. Het thema was toen ‘Waardevolle Zorg’. Tijdens deze week bleek contact een van de belangrijkste aspecten van waardevolle zorg te zijn. Met dit thema organiseren regionale en lokale cliëntenraden en -organisaties overal hun eigen activiteiten. De landelijke Breingeindag trekt veel geïnteresseerden uit het hele land.

De website http://www.weekvandepsychiatrie.nl biedt meer informatie over de Breingeindag, activiteiten in diverse regio’s en het thema Contact gewenst?!.

Categorieën:Uncategorized Tags: ,