Archief

Archive for april, 2012

Regiobijeenkomst ABVC Gelderland in voorbereiding

Na een geslaagde regiobijeenkomst in februari willen we deze lijn natuurlijk graag voortzetten en een tweede bijeenkomst gaan organiseren.

Het streven is om deze in september te laten plaatsvinden op dezelfde locatie in Apeldoorn.

 

Naast het op de kaart zetten van je eigen praktijk zijn er na mijn eerste oproep ook andere voorstellen gedaan als invulling voor de bijeenkomst en daar willen we niet zomaar aan voorbij gaan. Ik heb dan ook alle mailtjes er nog eens bij gepakt en kom tot een volgende lijstje:

 

  • Netwerken/uitwisselen van ervaringen/sparren
  • Boekbespreking
  • Lezing gehouden door een lid/leden uit de regio
  • Uitnodigen van professionals uit de reguliere      hulpverlening, zoals Jeugdzorg, Huisarts, GZ-psycholoog/psychiater,      Ouderenzorg en daarmee in gesprek gaan
  • Spellen doen die je in je praktijk kunt gaan inzetten      (workshop)

 

  • Daarnaast is het -in navolging van de bijeenkomst in      februari- wellicht een idee om een gezamenlijke PR actie te bedenken voor      Gelderland

 

Graag ontvang ik weer jullie reacties door deze email te beantwoorden, zodat wij zo snel mogelijk met de organisatie van deze bijeenkomst kunnen beginnen.

 

Ageeth Offringa – Voorzitter/secretaris Ageeth.Offringa@planet.nl

Esther van Drie – Penningmeester

Advertenties
Categorieën:Uncategorized Tags: , ,

Voorbeeld voor werving van clientele

Acquisitie is het mooie woord om klanten binnen te krijgen. Het hoge niveau van ABVC counsellor is niet automatisch een reden voor mensen om meteen jouw praktijk op te zoeken: je zult eerst kenbaar moeten maken wat je te bieden hebt.

Gesprekken met huisartsen, folders van de ABVC met onze werkwijze, bedrijven, scholen en andere instellingen benaderen vergt tijd en energie. Blogs schrijven over je ervaringen in je praktijk en twitteren over je werkwijze ook. Lezingen en workshops aanbieden in regionale bladen en mailings naar oud clienten helpt.

Onlangs zag ik een voorbeeld  van werving over grotere groepen. Idee?

 


Ervaart u regelmatig of structureel de negatieve gevolgen van te veel stress? Wilt u fysiek en mentaal een betere balans ervaren in werk en privé? Bezoek dan het seminar:

Beter in balans door minder stress
Datum: donderdag 24 mei 2012
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Kamer van Koophandel in Arnhem
Kosten: 35 euro p.p.

Tijdens dit seminar krijgt u inzichten, tips en praktische handvatten om op een andere effectieve manier om te gaan met stress. Tijdens het seminar wisselen de begeleiders theorie, discussie en korte oefeningen af.

Bent u erbij op 24 mei? Meld u dan aan via onderstaande aanmeldknop”

Mailing van KvK

Categorieën:Uncategorized Tags: , , ,

Lezing over het puberbrein 26 april

Jong volwassenen willen graag ABVC counsellors spreken om zaken te bespreken: laag drempelig, redelijk snel en in kleine kring kunnen vaak goede slagen worden gemaakt in het vinden van oplossingen. Het gaat om diverse probleemonderwerpen meestal. Goed doorpraten, doorvragen, luisteren en zelf oplossingen laten verzoinnen helpt. Inzicht in hoe de hersenen van jonge mensen werken helpt de counsellor om een geschikte ingang te vinden om de client te activeren.

Om het eerste lustrum van huiswerkbegeleider Studiekring Haarlem te vieren hebben we Gert van der Wulp en Marianne de Bruijn van museum het Dolhuys uitgenodigd om een lezing te komen geven over het Puberbrein.

Deze lezing zal plaatsvinden op donderdag 26 april van 18.30 tot 21.00 uur aan de Leidsevaart 220 (lokaal 1.04, eerste etage voorzijde gebouw). Geïnteresseerden zijn op deze avond van harte welkom om de lezing bij te wonen. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 april via een email aan  Eva Schoone haarlemzuid@studiekring.nl of Sascha Hesse haarlemnoord@studiekring.nl.

Categorieën:Uncategorized Tags: , ,

31 mei Dag van de coach ook voor ABVC counsellors

Donderdag 31 mei organiseert het Tijdschrift voor Coaching voor de vijfde maal de Dag van de Coach met als thema “Coaching in de praktijk & de praktijk van de coach”. http://www.dagvandecoach.nl/
Erik de Haan spreekt over de professionalisering van het coachingsvak. Wat is er op wetenschappelijk gebied over bekend? Wat betekent dit voor de praktijk en de toekomst van het vak? Wat is er bekend over de effectiviteit van coaching? Wat zijn de werkzame bestanddelen in coaching en het belang van een goede coachingsrelatie.
Olympisch atletiekbondscoach Honoré Hoedt vertelt over zijn ervaringen. Hoe haal je het beste uit je coachee? Hoe benut je optimaal talent? Hoe motiveer je mensen en help je grenzen te verleggen? Vanuit de sport maar uiteraard ook met een link naar coaching in het algemeen.
Bas Haring probeert op een frisse en toegankelijke manier wetenschap en filosofie zo uit te leggen dat het begrijpbaar wordt voor een breed publiek. Zijn voornaamste doel is mensen helpen om de wereld om hen heen beter te begrijpen. Bas ontdoet de wetenschap van haar sluier van vaagheden en raakt de essentie ervan. Welke verklaring heeft Bas bijvoorbeeld voor het fenomeen coaching in de huidige samenleving?
Casussen Tijdens het middaggedeelte worden 8 casussen uit de coachingspraktijk in parallelsessies gepresenteerd. Elke casus wordt behandeld door een expert. De experts zijn: Fred Krautwurst, Johan Boudewijns, Ria van Dinteren, Anje-Marijcke van Boxtel, Wim Goossens, Richard van de Loo, Anne Ribbers, Karin Derksen

Kosten zijn 195-225 http://www.dagvandecoach.nl/nl/aanmelden

Ede De Reehorst

Categorieën:Uncategorized Tags: ,

Vital@work helpt oudere clienten in beweging

ABVC clienten blijken baat te hebben bij zowel gesprekken als activiteiten. Bewegen blijkt heel belangrijk om ook geestelijk in beweging te komen.

Het gezonde leefstijlprogramma Vital@Work leidt bij oudere werknemers tot meer sporten, een hogere fruitinname en minder behoefte aan herstel aan het einde van een werkdag. Het heeft echter geen gewenste effecten in termen van vitaliteit en werkgerelateerde uitkomsten. Om deze reden kan grootschalige implementatie van het Vital@Work programma dan ook niet direct worden aanbevolen om de vitaliteit van oudere werknemers te bevorderen. Dit concludeert Jorien Strijk, die 20 april promoveert bij VU medisch centrum.

Voor werkgevers is het van belang om oudere werknemers vitaal te houden, zodat ze gezond en gemotiveerd langer inzetbaar zijn. Een gezonde leefstijl kan hieraan bijdragen. Daarom is de Vital@Work leefstijlinterventie voor oudere werknemers (45+ jaar) ontwikkeld. De Vital@Work interventie bestaat uit de mogelijkheid tot fitness, yoga en een vitality coach, die werknemers stimuleert om een gezonde leefstijl aan te nemen.

Deelname aan het Vital@Work programma heeft ervoor gezorgd dat werknemers een gezondere leefstijl aannemen: ze gaan na 6 maanden ruim 40 minuten in de week meer sporten en bijna 3 stuks fruit per week meer eten. Daarnaast hebben de werknemers die het Vital@Work programma hebben gevolgd na 6 maanden minder behoefte aan herstel na afloop van het werk. Verder lijkt vooral yoga, wanneer deze voldoende is gevolgd, bij te dragen aan een verbeterde vitaliteit op de langere termijn (na 12 maanden).

Jorien Strijk vond echter geen effecten op werkgerelateerde uitkomsten, zoals werkprestatie, ziekteverzuim en bevlogenheid. Ook is het programma niet kosteneffectief gebleken. Het uitblijven van positieve uitkomsten op deze terreinen staat een grootscheepse invoering van Vital@Work in de weg.

 

Categorieën:Uncategorized Tags: ,

Dag tegen het pesten

Velvuldig hoor je bij ABVC counselorsdat gespreken over pesten gaan. Het komt te vaak voor. Elk jaar wordt aan pestgedrag aandacht besteedt. Het komt ook voor bij ouderen.

Op 19 april 2012, tijdens de Landelijke dag tegen Pesten, opent het Nationaal Ouderenfonds het Pesten Platform. Vorig jaar bracht het Ouderenfonds het Pestprotocol uit. De vele reacties hierop bevestigden: pesten onder ouderen is een schrijnend probleem. Naar aanleiding van de publiciteit sprak het Ouderenfonds met woonzorgcentra die zelf initiatieven namen om het probleem aan te pakken. Het Pesten Platform biedt zorgprofessionals een plek om initiatieven, ervaringen en kennis uit te wisselen.

Het Nationaal Ouderenfonds meldde eerder dat in woonzorgcentra vrijwel net zoveel gepest wordt als op scholen. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat één op de vijf ouderen weleens slachtoffer van pesterijen is. Volgens verzorgend personeel ligt het percentage zelfs op 40% van ouderen in woonzorgcentra. Pesten kan leiden tot uitsluiting en daarmee tot vereenzaming. Ook kunnen de bloeddruk en het stressniveau stijgen, en neemt het risico op een depressie toe.

Tasje op de stoel “Wij werden vreemd aangekeken toen wij het fenomeen pesten onder ouderen in de publiciteit brachten”, zegt Jan Romme, directeur van het Nationaal Ouderenfonds. “Maar: natuurlijk is pesten ook onder ouderen een probleem! Pesten heeft niets met leeftijd te maken, maar alles met mensen. Zeker zorginstellingen kunnen broeinesten van pesten zijn omdat ouderen zich onder andere vervelen door het gebrek aan activiteiten.” Als voorbeelden noemt Romme het “welbekende tasje op de stoel om deze ‘bezet’ te houden, of mensen die met rollators tegen elkaar in rijden.”

Handvat voor zorgprofessionals Uit de gesprekken die het Ouderenfonds voerde met zorgprofessionals, kwam een heldere boodschap naar voren: maak pesten in woonzorgcentra bespreekbaar. Maar: hoe doe je dat? Tijdens de avondmaaltijd een keer vragen ‘wie wordt er gepest?’ is duidelijk niet de goede aanpak. Hoe dan wel? Het Nationaal Ouderenfonds wil daar concrete handvatten voor bieden.

Pesten Platform Professionals kunnen op het afgesloten forum met elkaar in gesprek gaan over signalen die zij rondom pesten op de werkvloer opvangen. Op deze interactieve manier ontwikkelt de kennis rondom pesten onder ouderen zich steeds verder. Deze kennisontwikkeling is essentieel om handvatten die het Nationaal Ouderenfonds ontwikkelt steeds effectiever te maken. We vragen zorgprofessionals om hun ervaringen te delen op het Platform, te bereiken via onze website. Alleen zo kunnen we samen met zorgprofessionals werken aan concrete maatregelen.

Ouderen die zelf gepest worden, kunnen voor een luisterend oor bellen met de Ouderentelefoon: 0900 – 60 80 100       (5 cent/minuut). De lijn staat open voor iedereen om zijn of haar verhaal te doen.

Categorieën:Uncategorized Tags: ,

Preventie werkt: Pilot in Basiszorg Triple P effectief

Een pilotstudie naar Basiszorg Triple P laat positieve effecten zien op kindgedrag en opvoedingsvaardigheden. Belangrijk onderdeel van de pilot was het voorkomen of verminderen van middelengebruik van jongeren.

De pilotstudie is uitgevoerd in het kader van de campagne Roken, Alcohol, Cannabis en Opvoeding van het Trimbos-instituut in samenwerking met Stivoro, regionale partners en het Nederlands Jeugdinstituut.

Ouders en opvoeding hebben een prominente rol in de pilot gekregen omdat ouders en opvoeding een belangrijke rol kunnen spelen in het voorkomen of verminderen van middelengebruik van tieners.

Zo zijn beroepskrachten van instellingen voor verslavingszorg in Basiszorg Triple P getraind en zijn de reguliere instellingen voor opvoedhulp, behalve in Basiszorg Triple P, ook getraind in middelenspecifieke opvoedingsstrategieën.

Positieve effecten Basiszorg Triple P tieners laat in de pilot positieve effecten op kindgedrag, opvoedingsvaardigheden zien. Ook toont het onderzoek positieve effecten op de middelenspecifieke opvoeding van ouders en op het middelengebruik van hun kind. De implementatie van Basiszorg Triple P tieners is succesvol verlopen en het wordt aanbevolen om Basiszorg Triple P breed te implementeren. Het aanbod past ook goed bij de instellingen voor verslavingszorg.

Meer informatie: Ireen de Graaf  igraaf@trimbos.nl

Categorieën:Uncategorized Tags: , ,