Archief

Archive for mei, 2012

Budget voor ouderenmishandeling

Demissionaire staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten stelt structureel € 7 miljoen extra beschikbaar voor de aanpak ouderenmishandeling. Het geld wordt beschikbaar gesteld voor centrumgemeenten vrouwenopvang. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft de bewindsvrouw een overzicht van maatregelen in het kader van het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’.

Aanpak financiële uitbuiting

De staatssecretaris neemt breed in de maatschappij maatregelen. Zij werkt onder anderen samen met Rabobank Nederland maatregelen uit om kwetsbare ouderen te beschermen tegen financiële uitbuiting. In het najaar start de voorlichtingscampagne ‘Ouderen in veilige handen’. Financiële uitbuiting van ouderen krijgt daarin een prominente plek.

 

Meldpunt Ouderenmishandeling

De bewindsvrouw schrijft ook dat het meldpunt ‘Ouderenmishandeling in de zorg’ 168 meldingen ontving in zes maanden tijd. Ongeveer 67% van de meldingen was afkomstig van kinderen of andere familieleden of bekenden van het mogelijke slachtoffer. ‘Het is belangrijk dat mensen veilig kunnen melden en dat mensen weten hoe ze moeten omgaan met ouderenmishandeling, want het komt voor’, aldus de staatssecretaris.

Bron: VWS, nieuwsbericht 22 mei
Advertenties
Categorieën:Uncategorized

Autisme mogelijk te behandelen: UMC onderzoek van start

ABVc counsellors krijgen niet alleen clienten met autisme in de praktijk maar ook hun omgeving, om te leren omgan met deze ziekte. In de SM wordt er van uit gegaan dat dit een genetische toestand is die onveranderlijk is, die je moet acepteren, maar er zijn aanwijzingen dat de effecten toch behandelbaar zijn. Hersenonderzoekers van het UMC Utrecht krijgen 1,5 miljoen euro voor onderzoek naar autisme. Ze maken deel uit van een grote Europese samenwerking. ‘We denken dat autisme in de toekomst te behandelen is.’ Het gehele project omvat 30 miljoen euro en er werken zes farmaceutische bedrijven en ongeveer twintig universiteiten uit heel Europa in samen. Het is het grootste bedrag dat ooit in één keer aan autisme-onderzoek is uitgegeven. De wetenschappers hopen het ontstaan van autisme beter te begrijpen om zo tot een behandeling te komen. Het project heet officieel ‘European Autism Interventions – A Multicentre Study for Developing New Medications’ en is in april gestart.

Vanuit Nederland nemen onder meer de divisie Hersenen van het UMC Utrecht en het Hubrecht Instituut deel. De Utrechtse bijdrage loopt van klinisch onderzoek met patiënten naar beeldvorming van de hersenen tot aan proefdier- en stamcelonderzoek. Het UMC Utrecht en het Hubrecht Instituut ontvangen daarvoor 1,5 miljoen euro. Het UMC St. Radboud in Nijmegen neemt ook deel aan het consortium.

Ontwikkelingsstoornis terugdraaien ‘Vroeger dachten we dat autisme niet aan te pakken was’, vertelt hersenonderzoeker prof. dr. Peter Burbach van het UMC Utrecht. Hij is penvoerder namens het UMC Utrecht en het Hubrecht Instituut. ‘Wij hebben van de genetische afwijking fragiel X-syndroom geleerd dat ontwikkelingsstoornissen van de hersenen mogelijk wel te beïnvloeden zijn. In proefdiermodellen voor autisme is het al gelukt om gedragveranderingen deels te herstellen. We denken nu dat ontwikkelingsstoornissen in de hersenen van mensen met autisme misschien ten dele terug te draaien zijn. Dat zou kunnen resulteren in minder stereotiep gedrag en verbeterde communicatie.’

Nieuwe medicijnen Een belangrijk aanknopingspunt voor deze aanpak is het fragiele X-syndroom, een genetische afwijking. Deze patiënten hebben last van mentale achteruitgang, terwijl het ook een veelvoorkomende oorzaak van autisme is. Momenteel worden medicijnen getest bij fragiel X -patienten die de mentale handicap en het gedrag bij deze patiënten zou kunnen verbeteren. Mocht dat zo zijn, dan kunnen de medicijnen ook bij andere mensen met autisme onderzocht worden.

Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis die levenslang blijft bestaan en niet te genezen is. Ongeveer één procent van de kinderen heeft last van autisme-achtige stoornissen. Mensen met autisme hebben beperkingen in de omgang met anderen, problemen met communiceren, steeds terugkerend stereotiep gedrag of bewegingen, en weerstand tegen veranderingen.

Bron: UMC Utrecht

http://www.umcutrecht.nl/zorg/specials/autisme/

http://www.umcutrecht.nl/research/specials/autism/

Categorieën:Uncategorized Tags: ,

Begeleiding bij Depressie verbeterd.

van PR ABVC: Het Depressie Initiatief, gestart in 2006 onder leiding van het Trimbos Instituut, was gericht op het verbeteren van de behandeling van depressie. Volgens het onlangs verschenen eindrapport is deze missie geslaagd: in dit rapport wordt geconcludeerd dat de landelijke aanpak van depressie sterk is verbeterd.

Zo wordt gesteld dat “het onderscheid tussen lichte en ernstige depressie, en het belang daarvan, is veel duidelijker geworden. Ook krijgen meer mensen die zich bij de huisarts melden een adequate behandeling aangeboden en wordt er minder snel medicatie voorgeschreven”. In het kader van het Depressie Initiatief zijn hulpverleners getraind in het herkennen en behandelen van depressie. Dit gebeurt op basis van de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie en de NHG standaard depressie.

Er werd gewerkt met een groot aantal GGZ instellingen, huisartspraktijken, algemeen ziekenhuizen, gemeenten, bedrijfsartsen en universiteiten. Het Depressie Initiatief richtte zich op de behandeling van matig ernstige tot ernstige depressies in de eerste lijn, op grond van het zogenaamde ‘collaborative care model’. Bij dit model werken meerdere zorgverleners nauw met elkaar samen binnen een monitoringsysteem. Een care manager verpleegkundige werkt samen met een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist en consulent psychiater. Iedere 6 weken wordt gekeken naar de progressie van de patiënt. Als deze niet of onvoldoende plaatsvindt, krijgt de hulpverlener gericht advies over te nemen vervolgstappen. Als na 3 x 6 weken de behandeling onvoldoende resultaat heeft, wordt de patiënt vervolgens doorverwezen. Dit gebeurt aan de hand van een ‘web-based decision aid’: patiënten worden betrokken bij de besluitvorming via informatie en keuze opties. De behandeling bestond uit een combinatie van oplossingsgerichte therapie en mogelijk antidepressiva.

 “Deze behandelmethode bleek 5 tot 7 keer effectiever dan de gebruikelijke zorg voor depressie in de eerste lijn”, aldus het eindrapport. Noot: misschien is het idee van het ‘collaborative care model’ ook iets waar counsellors mee aan de slag kunnen.

Hoe denk jij daarover? Reacties kun je mailen naar pr@abvc.nl.

Bron: Trimbos Instituut Achtergrondinformatie: http://www.trimbos.nl/nieuws/persberichten/2012/landelijke-aanpak-depressie-sterk-verbeterd. Hierbij hoort ook een gratis te downloaden publicatie: AF1142: Collaborative care in Nederland.

Categorieën:Uncategorized Tags:

Abvc nieuws mei 2012

Nieuwsflits 2012.

16 april 2012.

Meer lezen…

Categorieën:Uncategorized

Stimuleren van pubers

Differentiatie in het onderwijs is tegenwoordig weer een veel besproken onderwerp. Of het nu gaat om de persoonlijke begeleiding van minder goed presterende leerlingen of om uitdaging bieden aan uitblinkers. Over die laatste groep is onlangs een boek verschenen: Over de top – Haal het allerbeste uit jongeren. Maar ook  leerlingen zelf kunnen aan de slag. Met het boek Puberpower bijvoorbeeld.

Over de top Waarom zou je investeren in jongeren waar het toch al goed mee gaat? Auteurs Huub Nelis en Yvonne van Sark hopen met Over de top een antwoord te formuleren op deze vraag. Een boek over uitblinken. Over diegenen die het best presteren.

Talentontwikkeling Nelis en Van Sark stellen dit aan de kaak met de volgende uitspraak van Michelangelo: “Het echte gevaar ligt voor de meesten onder ons niet in het feit dat we te hoog reiken en missen, maar dat we te laag reiken en ons doel bereiken.” Volgens de auteurs gaat het erom dat we het geloof in de talentgroei van jongeren praktisch vertalen en meer ruimte geven aan growth mindset in het onderwijs.

Het onderwijs speelt bij de talentontwikkeling van jongeren een grote rol. Op school ontdekken de leerlingen in de eerste plaats zelf waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben. De docent heeft vervolgens de taak dit te (h)erkennen en te stimuleren, maar in het huidige onderwijssysteem wordt talent nog niet altijd genoeg aangemoedigd. Althans, dat blijkt uit onderzoek. Nederland scoort qua kwaliteit van het onderwijs nog steeds hoog, maar op het gebied van excellent presterende jongeren blijven we, in tegenstelling tot andere Europese landen, wat achter. Dit komt doordat we ons focussen op de leerlingen die het minder goed doen, waardoor het talent rustig blijft sudderen zonder al te veel uitdaging.

De Toptalent test voor jongeren is een leuke aanleiding om talent te bespreken in de klas. Deze kan op de website gemaakt worden maar er is ook een app die uw leerlingen kunnen downloaden.

Puberpower Puberpower is in tegenstelling tot Over de top niet voor volwassenen, maar juist voor pubers geschreven. Het is een handboek voor de zelfbewuste puber. Aan de hand van voorbeelden en technieken uit de sportwereld belichten auteurs Hanneke van der Marel en Pons Jan Vermeer alle ‘moeilijke’ onderwerpen waar je als puber ongetwijfeld mee te maken krijgt. En dat kan weleens handig ingezet worden in de les.

Leerstijlen Omgaan met emoties, sport en beweging en plannen en organiseren… Allemaal facetten van het ‘puber zijn’ die aan bod komen in dit boek. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan leerstijlen. Aan de hand van de leerstijlen van Kolb leren pubers wat hun persoonlijke leerstijl is, maar ook dat de combinatie van verschillende leerfasen erg belangrijk is. Erg informatief zijn de opsommingen bij de verschillende leerstijlen over wat er bij het leren belangrijk is.

Welk boek over jongeren en onderwijs vindt u een echte aanrader voor andere docenten

Categorieën:Uncategorized

Hoe overleef je examens: boek vol tips

 Als ondersteuning van die examenvoorbereiding werd er door docenten en leerlingen van SVO|PL-scholen in Heerlen en Kerkrade en de TalentenAcademie in Parkstad een E-book samengesteld met heel veel bruikbare links. Als je examentips, correcties en aanvullingen voor dit E-book hebt, laat daar dan ook andere examenkandidaten van profiteren en stuur a.u.b. een mail naar: t.seeverens@svopl.nl In mei brengen we dan een nieuwe versie uit.

 

Hoofdstuk 1: Eindexamen en internet

 

Relaxthee, peptalk, klavertjes vier en zogenaamde ludieke tips als blowen en bier…tja. Laat je niets wijs maken en zie de feiten onder ogen. Examen doen is spannend, al hoeft spanning een goede prestatie niet in de weg te staan. Twijfel je aan jezelf of het zal lukken? Daar zal iedereen wel eens last van hebben, maar twijfel dan op een geschikt moment en niet op het examen zelf. Het examen halen op grond van geluk? Laat je niets wijs maken. Slagen doe je op grond van een goede voorbereiding en een goede examentechniek.

 

Met deze inleiding begint een speciaal deel van de site van de Universiteit van Leiden dat helemaal ingericht is op het geven van goede examentips. Wat kun je op deze site nog meer vinden? Bijvoorbeeld informatie over:

– examenvrees

– hoe pak ik een black-out aan? – piekeren aanpakken en je aandacht bij het examen houden

– uitstelgedrag achter de computer

– aanpak multiple choice- examens

Maar ook de volgende algemene tips: Niet

 

Wel

 

Tot het laatste moment doorleren

 

Besef dat het examen onderdeel is van een groter geheel en het resultaat niet afhangt van laatste uren

 

Opgejaagd de examenopgaven maken.

 

Verdeel de tijd, pauzeer tussendoor, neem wat te eten, drinken, snoepen mee

 

Laten opjutten door anderen: ‘

Ben je al zenuwachtig‘, ‘Vorige keer is meer dan de helft gezakt‘, enz.

 

Negeren of krachtig verzoeken met deze negatieve praatjes op te houden

 

Alleen maar door anderen laten geruststellen:’

Je kunt het best

 

Zelfvertrouwen opbouwen; denk aan alle voorbereiding, toetsen, enz.

 

In paniek raken als je iets niet meteen weet

 

Om opgaven op te lossen heb je tijd nodig om na te denken

 

Blijven hangen aan een vraag / opgave die je niet weet

 

Ga door naar de volgende vraag en los later deze vraag op

 

Categorieën:Uncategorized Tags: , ,

Begeleiden van hoogbegaafde kinderen

Binnenkort komt het boek 7 Uitdagingen van Tijl Koenderink uit. Een boek over het het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. Dit boek moet je gelezen hebben, als je hoogbegaafde kinderen goed wil begeleiden!
 

http://boek.novilo.nl/?kid=93X8

Categorieën:Uncategorized Tags: