Archief

Archive for maart, 2013

Congres getraumatiseerde gezinnen, Oegstgeest

Getraumatiseerde gezinnen: veerkracht van gezin & hulpverlening

Psychotraumatische klachten heb je niet alleen. Voor mensen in de directe omgeving, zoals ouders, kinderen, broers en zussen is doorgaans zeer goed merkbaar dat een getroffene last heeft van een ingrijpende gebeurtenis. Wanneer diverse gezinsleden getroffen zijn door extreem akelige gebeurtenissen, zoals confrontatie met geweld, kan het gezinsleven ernstig ontwricht raken. Het kan voor gezinsleden heel lastig zijn om aan de normale ontwikkelingstaken toe te komen. 
Met de veranderingen in de zorg voor jeugd komt de verantwoordelijkheid meer bij gemeentelijke centra te liggen. Stichting Centrum ’45 wil medewerkers bij gemeentelijke instellingen ondersteunen bij hun werk voor gezinnen na geweld, schokkende gebeurtenissen of crises. 
Stichting Centrum ’45 heeft zich in de afgelopen jaren in toenemende mate toegelegd op het werken met groepen gezinnen. Daarnaast is er sedert jaren expertise op het terrein van een combinatie van individuele traumagerichte behandeling en systeemtherapie. In de vorm van een symposium wil de jeugd- en gezinsafdeling de aandacht vestigen op het belang van een systeemgerichte kijk op psychotrauma. Psychotrauma heb je nooit alleen.

Bijdragen


Psychotrauma heb je nooit alleen. Diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde gezinnen.
Trudy Mooren presenteert de ervaringen van teams binnen Centrum ’45 met het behandelen van getraumatiseerde kinderen en gezinnen. De hulpvragen van systemen, de diagnostiek, de behandelvisie en methodieken als Multifamily therapy en Infant Mental Health worden voor het voetlicht gebracht. In deze bijdrage wordt expliciet ingegaan op de overdraagbaarheid van methodieken naar bijvoorbeeld Centra voor Jeugd en Gezin, naar scholen en bureaus Jeugdzorg die het meest met gezinnen werken.

De bijdrage van Neil Dawson en Brenda McHugh, “Mentalisation-Based Multi Family Therapy Groups in Schools, Practitioner Training Programme”, richt zich op de toepassing van het “Marlborough model of Multifamily groups” in scholen te Londen. Dit model is ontworpen om professionals in het onderwijs, de zorg en begeleiding van jeugd te trainen in het werken met gezinsgroepen. Het heeft veel maatschappelijke en politiek belangstelling genoten, en wordt momenteel wijdverbreid toegepast, ook buiten Londen en in andere landen, o.a. in Denemarken, Noorwegen en Zweden.

“Groepsbehandeling voor vechtscheidende ouders en hun kinderen”  door Justine van Lawick.
Veel hulpverleners raken verstrikt in de destructieve patronen van vechtscheidende ouders.
Wanneer ouders elkaar blijven bestrijden na hun scheiding raken hun kinderen verscheurd. Zij kunnen zich niet uiten want elke uiting kan munitie zijn in de strijd van de ouders. Vaak krijgen zij symptomen maar deze zijn moeilijk te behandelen wanneer de context niet verandert. Hoe doorbreken wij deze demoniseringsprocessen? De groepsaanpak blijkt een goede ingang om deze destructieve patronen te doorbreken. Het centraal stellen van de kinderen en hun toekomst blijkt essentieel om demonisering te doorbreken en verzoening en aanvaarding te faciliteren. 

“Complex getraumatiseerde ouders en de interactie met hun jonge kinderen”.
Elisa van Ee vertelt over haar promotie onderzoek “Breaking the Cycle”. Zijn hoopt wetenschap en klinische praktijk bij elkaar te brengen door onderzoek te doen bij ernstig getraumatiseerde vluchtelingen en hun nog jonge kinderen (1,5 – 4 jaar). De hypothese is dat posttraumatische stressklachten de ouder belemmeren in de interactie met het kind. De ouder-kind interactie verandert ten negatieve waardoor de ontwikkeling van het kind bedreigd wordt. In deze presentatie wordt de rol, die de ouder-kind interactie in de overdracht van symptomen kan spelen, geanalyseerd.

Oegstgeest, kosten 50 euro. 

http://www.cogis.nl/Congressen/Getraumatiseerde_gezinnen__26_april_2013.aspx?pgeId=553

Advertenties
Categorieën:Uncategorized Tags: , ,

Infofolder ‘Antipsychotica en omgaan met onrust’

 

Over antipsychotica bestaan nog steeds veel misverstanden. Samen met twee specialisten maakte IDé hierom een voorlichtingsfolder. De laatste wetenschappelijke inzichten op een rij, met veel praktische tips.
 

Wetenschappelijke richtlijnen
‘Wat zijn antipsychotica? Welk effect hebben ze bij ouderen met dementie? Wanneer en hoe moet je ze gebruiken? Hoe kun  je onrust en agitatie behandelen zonder deze medicijnen?’ 
Dit zijn de vragen waar de folder antwoorden op geeft. Op basis van actuele wetenschappelijke richtlijnen.
 

De folder is een productie van IDé, in samenwerking met klinisch geriater en farmacoloog dr. Rob van Marum 
en specialist ouderengeneeskunde dr. Sytse Zuidema.
 

De folder is geschreven voor zorgverleners, maar ook voor familieleden. 
 

Verkrijgbaarheid
De folder is hier als PDF te downloaden. De folder is ook in gedrukte vorm te bestellen. Ook in grotere oplagen. Stuur een mailtje naar secretariaat@innovatiekringdementie.nlvoor een prijsopgaaf of om de folder direct te bestellen.

Kijk ook hier voor onze andere folders!

Cursussen voor slapen, piekeren en stress bij Trimbos

Slapen, piekeren en stress zijn veel voorkomende klachten die een aantoonbare relatie hebben met depressie en angst. In samenwerking met het veld ontwikkelde het Trimbos-instituut drie klachtgerichte mini-interventies.

Drie nieuwe klachtgerichte mini-interventies werden op 14 februari gepresenteerd op een bijeenkomst van het Platform Preventie van Depressie en Angst. De cursussen zijn gericht op de veel voorkomende klachten over piekeren, slapen en stress, en hebben drie tot zes bijeenkomsten. Deze klachten hebben een  aantoonbare relatie met depressie en angst. Ze veroorzaken veel kosten door zorg die mensen vragen, en door verminderd functioneren, bijvoorbeeld op het werk.

Aanpak
Met een gerichte groepsgewijze aanpak krijgen deelnemers de benodigde technieken aangereikt om hun klachten de baas te worden. Deze technieken zijn vooral ontleend aan veel toegepaste en bewezen effectieve interventies voor de preventie van depressie en angst. Ondersteunende werkmappen voor cursisten met duidelijke toelichtingen en veel werkbladen vergemakkelijken het maken van opdrachten om de technieken aan te leren.

De cursussen zijn geschikt voor deelnemers vanaf 18 jaar en van alle opleidingsniveaus. De cursussen kunnen worden toegepast als zelfstandige behandeling, bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk, of als module in een andere behandeling in de eerste of tweedelijns GGZ. Groepsbegeleiders hebben minimaal een HBO-opleiding en ervaring in het geven van preventieve groepscursussen.

Positieve effecten
De cursussen hebben een gunstig effect op de klachten van de 135 deelnemers die meededen aan een voor- en nameting. Zo verminderden de slaapklachten van de deelnemers aan een slaapcursus, en de piekerklachten van de deelnemers aan de piekercursus. Stressklachten en somberheidsklachten namen af bij alle deelnemers, ongeacht de cursus.

In de webshop zijn de handleidingen voor cursusbegeleiders en werkmappen voor deelnemers verkrijgbaar.

Beter slapen doe je zo (Handleiding voor cursusbegeleiders)

Beter slapen doe je zo (Werkmap voor cursisten)

Minder stress (Handleiding voor cursusbegeleiders)

Minder Piekeren (Werkmap voor cursisten)

Minder Piekeren (Handleiding voor cursusbegeleiders)  

Meer informatie: Marijke Ruiter  mruiter@trimbos.nl

Categorieën:Uncategorized Tags: , , ,

Neurostimulatie helpt patienten met dwangstoornis

Onderzoekers van het AMC hebben ontdekt waarom hersenstimulatie werkzaam is bij patiënten met een ernstige dwangstoornis. Bij deze patiënten is het hersengedeelte dat gedrag en motivatie aanstuurt overactief. Deep Brain Stimulation (DBS) brengt de activiteit van dit hersencircuit terug tot een normaal niveau. Deze vondst biedt nieuwe mogelijkheden voor behandeling van andere stoornissen zoals verslaving en eetstoornissen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Damiaan Denys, hoogleraar Psychiatrie aan het AMC, en psychiater Martijn Figee zondag publiceerden in Nature Neuroscience. In het onderzoek zijn voor het eerst functionele hersenscans (fMRI) gemaakt van patiënten die behandeld zijn met DBS. Zestien patiënten met een obsessieve compulsieve stoornis (OCS) deden mee aan het onderzoek.

Sinds 2005 worden patiënten met een ernstige vorm van OCS in het AMC behandeld met DBS. Bij deze behandeling worden twee elektroden geïmplanteerd in een klein gedeelte van de hersenen, de nucleus accumbens. Gestuurd vanuit een pacemaker geven de elektroden elektrische prikkels af, waarmee ze de hersenactiviteit beïnvloeden. Eerder onderzoek toonde aan dat de angst en de dwangklachten bij deze patiënten met bijna zeventig procent afnamen.

In eerder onderzoek hebben Denys en Figee aangetoond dat onbehandelde patiënten met een dwangstoornis een overactief frontostriataal hersennetwerk hebben. Dit netwerk speelt een belangrijke rol bij het aansturen van gedrag en motivatie. Bij de zestien behandelde patiënten in het Nature-onderzoek bleek dat het hersennetwerk dezelfde activiteit kreeg als die van gezonde personen zodra de elektroden in hun brein werden geactiveerd. Deze normalisatie vond niet alleen plaats rondom de elektroden, maar verspreidde zich razendsnel door het hele hersencircuit.

Dit herstel kan de verklaring zijn waarom hersenstimulatie van een klein gebied zulke snelle en grote veranderingen in gedrag en motivatie kan veroorzaken bij patiënten met een dwangstoornis. Opmerkelijk is dat bij patiënten met een verslaving of eetstoornis gelijksoortige frontostriatale afwijkingen zijn gevonden. Daarom onderzoekt het AMC of deze patiënten ook gebaat zijn bij Deep Brain Stimulation.

Categorieën:Uncategorized Tags: , ,

Positieve psychologie helpt, lijken studies aan te tonen

Hebben positief psychologische interventies effect? Een recente meta-analyse toont aan van wel, maar de kwaliteit van de studies over dit onderwerp moet wel omhoog.

Volgens de World Health Organization (WHO) gaat gezondheid niet alleen over de afwezigheid van ziekte. Welbevinden, veerkracht en de invulling die iemand aan zijn of haar leven geeft zijn minstens zo belangrijk voor hoe gezondheid ervaren wordt. Steeds vaker worden positief psychologische interventies ingezet om deze doelen te bereiken. Maar werken deze interventies eigenlijk wel?

Meta-analyse
Via een meta-analyse is de effectiviteit van positief psychologische interventies onderzocht. In totaal werden 39 studies meegenomen met daarin 6.139 proefpersonen die willekeurig over een interventiegroep en een controlegroep werden verdeeld. Op de nameting bleken de positief psychologische interventies significant te hebben bijgedragen aan een hoger subjectief en psychologisch welbevinden, en een vermindering van depressieve symptomen.

In de follow-up na drie tot zes maanden waren de effecten op welbevinden nog steeds significant, al waren de effecten klein.

Wisselende kwaliteit
Verschillende variabelen voorspelden het effect op depressie: interventies waren effectiever als ze langer duurden en face to face aangeboden werden, als de werving via de gezondheidszorg liep en als de studie zelf van lagere kwaliteit was. De kwaliteit van de studies was wisselend. Veel studies namen niet de regels in acht die gelden bij een goed gerandomiseerd onderzoek, zoals een analyse van de uitvallers en een adequate powerberekening. 

Meer studie nodig
Positief psychologische interventies kunnen ingezet worden bij het verhogen van veerkracht en het bevorderen van herstel na ziekte. Meer en betere studies zijn nodig om de bewijskracht van positief psychologische interventies te versterken.

Lees meer over de definitie van mentale gezondheid van de WHO.

Linda Bolier, Merel Haverman, Gerben J. Westerhof, Heleen Riper, Filip Smit and Ernst Bohlmeijer  Positive psychology interventions: a meta-analysis of randomized controlled studies, BMC Public Health 2013, 13:119  (abstract)

Meer informatie: 
Linda Bolier  lbolier@trimbos.nl

VU ontwikkelt behandeling somberheid via smartphone

Smartphone als personal coach

Wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben een innovatieve zelfhulpbehandeling op smartphones ontwikkeld voor mensen met somberheidsklachten. De behandeling heet Moodbuster en is gebaseerd op zelfhulptherapieën met bewezen effectiviteit. Gebruikers van Moodbuster geven vijf keer per dag aan hoe ze zich voelen, waarna een intelligent model bepaalt welke zelfhulpcursus het beste bij de gebruiker past. Tijdens de cursus ontvangt de gebruiker geautomatiseerde ondersteuning via internet en via de smartphone. De zelfhulpcursus bestaat uit informatie en (huiswerk)opdrachten.
Smartphone als personal coach Moodbuster is de eerste zelfhulpbehandeling waarmee mensen met somberheidsklachten via hun smartphone therapie op maat krijgen. “Omdat mensen hun smartphone altijd bij zich hebben, kunnen ze steeds op het moment zelf aangeven hoe ze zich voelen,” zegt VU-wetenschapper Lisanne Warmerdam.
“Vervolgens krijgen gebruikers therapeutische adviezen op maat via de smartphone.” De VU wil op korte termijn onderzoeken hoe mensen met somberheidsklachten het gebruik van Moodbuster ervaren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.

Zelfhulpmodules
De behandeling van Moodbuster bestaat uit verschillende modules om de gebruiker te helpen positiever te leren denken, structureel plezierige activiteiten te plannen, problemen op te lossen die samenhangen met somberheid, meer te bewegen en op tijd de voorgeschreven medicijnen in te nemen. Daarnaast onderzoeken de wetenschappers met speciaal hiervoor ontwikkelde meetinstrumenten of er een verband is tussen somberheid en bepaalde fysiologische signalen zoals veranderingen in de hartslag.

Persvoorlichting VU Lisanne Warmerdam
T 020 5985666 T 020 5988959
E pers@vu.nl E e.h.warmerdam@vu.nl

Categorieën:Uncategorized Tags: , , , ,

Trimbos cursus: E-learning signaleren depressie

signalerenDe e-learning Signaleren depressie is een online cursus voor HBO professionals die hun signaleringsvaardigheden voor depressie willen verbeteren. Drie gefingeerde cliënten leiden de cursisten in zes lessen door de stof.

In de online cursus leren cursisten depressieve klachten en risicofactoren bij cliënten in kaart te brengen, het gesprek aan te gaan met hun cliënten en cliënten  te adviseren en te motiveren preventieve actie te ondernemen. 

Cursisten studeren middels een gevarieerd aanbod van didactische methoden. Zij leren onder andere het toepassen van motiverende gespreksvoering bij depressie en het aanleggen en onderhouden van een sociale kaart voor depressiepreventie. De cursus richt zich op professionals in de nulde en de eerste lijn, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen in de huisartsenpraktijk, maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs. 

Effectiviteit 
Ruim 60 deelnemers aan een pilot waren enthousiast over de cursus. Zij bleken hun kennis over depressie en hun preventiegedrag te hebben verbeterd en gingen meer aandacht besteden aan klachten en risico’s bij hun cliënten. Ook gingen ze meer met hun cliënten in gesprek om hen te motiveren preventieve activiteiten te ondernemen, en gingen ze na wat de uitkomsten daarvan waren.

Samenwerking 
De cursus is een samenwerkingsproduct van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland, de GGD Hollands Midden, LUMC en het Trimbos-instituut. De cursus is geaccrediteerd voor verpleegkundigen (wijkverpleegkunde, praktijkverpleegkunde) en maatschappelijk werkers. Accreditatie voor verpleegkundig specialisten is aangevraagd.

E-learning Signaleren Depressie
 
Meer informatie: Marijke Ruiter  mruiter@trimbos.nl

Categorieën:Uncategorized Tags: , ,