Archief

Archive for mei, 2013

E learning module over dementie

Het Trimbos-instituut maakt een
e-learning module over dementie, bedoeld voor (leerling) helpenden en
verzorgenden. In de module staat het welbevinden en het gedrag van mensen met dementie centraal.

In de e-learning staat het welbevinden en het gedrag van mensen met dementie centraal. Met het aanleren van een persoonsgerichte manier van omgaan met mensen met dementie wil de e-learning zorgmedewerkers handvatten bieden om het welbevinden van mensen met dementie te bevorderen en moeilijk hanteerbaar gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Ook biedt de e-learning handvatten voor het omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag wanneer dit toch optreedt. Belangrijk onderdeel van de e-learing zijn op film uitgebeelde praktijksituaties gericht op het contact tussen verzorgenden en mensen met dementie. 

Scholing
Op dit moment laat de scholing van helpenden en verzorgenden in de ouderenzorg gericht op het omgaan met mensen met dementie te wensen over. Uit de Monitor Woonvormen Dementie blijkt dat een gebrek aan deskundigheid op dit gebied tot gevolg heeft dat verzorgenden een hogere werkdruk ervaren.

Gereed
De e-learning is rond de zomer gereed en wordt dan in het najaar eerst getest bij een groep van 40 leerling helpenden en verzorgenden.

Het Trimbos-instituut maakt de e-learning samen met de zorgorganisatie Laurens, Lelie zorggroep, het Nationaal Zorg College en het Albeda College. De e-learning wordt ontwikkeld dankzij een subsidie van het Fonds Nutsohra en bijdragen van Laurens en Lelie zorggroep.

Meer informatie
Bernadette Willemse  bwillemse@trimbos.nl

Voor meer informatie over persoonsgerichte zorg of andere projecten van het Trimbos-instituut gericht op dementie, kijk op www.kennispuntdementie.nl

Advertenties
Categorieën:Uncategorized

Handboek dubbele diagnose

Op 4 juni 2013 wordt op het LEDD-congres
Dubbele diagnose: van vroegsignalering en preventie naar behandeling, nazorg
en rehabilitatie
het eerste Nederlandse Handboek dubbele diagnose
gepresenteerd.

Het Handboek geeft een overzicht van de meest recente ontwikkelingen in de behandeling en begeleiding van verschillende vormen van comorbiditeit, allen gerelateerd aan verslaving en comorbide psychiatrische aandoeningen. Het Handboek is uitgegeven bij de Tijdstroom en de redactie is in handen van het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose (LEDD).
Het congres biedt een gevarieerd programma met een ruim keuzeaanbod aan workshops. 
Presentatie Handboek en lezingen De presentatie van het Handboek op het congres wordt verzorgd door Jaap van der Stel (Lector Geestelijke Gezondheidszorg Hogeschool Leiden, senior-onderzoeker GGZinGeest & VUmc). Daarnaast zijn er plenaire lezingen van Nico van der Lely (polikliniek Jeugd & Alcohol, Reinier de Graaf ziekenhuis Delft) en Pieter-Jan Carpentier (psychiater en programmaleider behandelprogramma ADHD bij de Reinier van Arkel Groep, Den Bosch).
Workshops In de workshoprondes wordt ingegaan op doelgroepen als jongeren, volwassen en ouderen, maar ook op onderwerpen als gameverslaving, ervaringsdeskundigheid, schematherapie en naastbetrokkenen.
Inschrijven Inschrijven voor het congres is nog mogelijk, het volledige programma is nu te vinden op www.ledd.nl. Deelnemers krijgen het handboek natuurlijk mee naar huis!

Datum: 4 juni Locatie: Regardz meeting center De Eenhoorn in Amersfoort Kosten: € 275,- (inclusief boek) Accreditatie NvVP, FgzP en V&VN wordt aangevraagd.
Meer informatie en inschrijven www.ledd.nl

Categorieën:Uncategorized

‘Het Brein’ over mentale weerbaarheid

In de special Het Brein benadrukt Jan Walburg het belang van het
versterken van de mentale weerbaarheid van mensen. Ook is er aandacht voor
Bridging the Gap, een project gericht op het verbeteren van de kwaliteit van
leven van jongeren met een eerste psychose.

In de special tevens aandacht voor Bridging the Gap, een project gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van jonge patiënten met een eerste psychose.

Anne Margriet Pot wijst op de noodzaak mantelzorgers van mensen met dementie goed te ondersteunen.

De special bevat verder informatie over Multiple Sclerose, de Ziekte van Parkinson, Dystonie, Alzheimer, CVA, verslaving, epilepsie, autisme, dyslexie, ADHD en burn-out.

De special is samengesteld in samenwerking met o.a. het Trimbos-instituut en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Lees de special via bijgaande link:
http://94.75.234.172/epaper/brein/index.html

Categorieën:Uncategorized

Coach je kind module

De Stichting voor Interculturele
Participatie en Integratie (SIPI) heeft de opvoedmethodiek Coach je
kind
ontwikkeld. Deze methode richt zich op opvoedondersteuning voor Turkse en Marokkaanse ouders.

23 mei 2013 Amsterdam Op donderdag 23 mei nam stadsdeelwethouder Jesse Bos van Amsterdam Nieuw-West (portefeuillehouder van onder meer Inburgering en Gezinsaanpak) de theoretische onderbouwing in ontvangst van de door SIPI ontwikkelde opvoedmethodiek Coach je kind. Deze aanpak is erop gericht Turkse en Marokkaanse ouders te ondersteunen bij de opvoeding en biedt een uitweg voor veel geconstateerde problemen in jeugdhulpverlening.

De komende jaren verhuist de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulpverlening van de provincie naar gemeente. De hoop is dat gemeenten efficiënter kunnen werken. Dan is het wel nodig dat er organisaties zijn die problemen opmerken, in proportie zien, kunnen doorgronden en willen oplossen. In de donderdag te verschijnen publicatie wordt duidelijk dat de opvoedmethode Coach je kind zich richt op wetenschappelijk vastgestelde maatschappelijke problemen, met een methodiek waarvan de werkzaamheid theoretisch is onderbouwd. Terwijl veel organisaties zich vaak alleen op de moeder richten, betrekt Coach je kind beide ouders. Uit de literatuurstudie Coach je kind, theoretische onderbouwing blijkt dat de opvoedonmacht van ouders, samen met hun positie als migrant en de afstand die zij hebben tot het reguliere aanbod van opvoedondersteuning, vaak een cultuurspecifieke interventie nodig maken. Schematisch is weergegeven waarom de methodische elementen in Coach je kind voor speciale doelgroepen werkzaam zijn. Voorbeelden van die elementen zijn bewustwording, empowerment, informeren over Nederlandse opvoedverwachtingen, ouders eerst en positief leren sturen.

Over Coach je kind

Coach je kind werkt aan het versterken van de eigen kracht van ouders en maakt problemen niet groter dan ze zijn, maar pakt deze aan. Te veel blijven hulpverleningsorganisaties steken in het signaleren van problemen om uiteindelijk, uit onmacht, gezinnen aan te melden bij Bureau Jeugdzorg. Coach je kind werkt vraaggericht en oplossingsgericht.

Esmae Mahdi-el Yakoubi en Esma Salama van SIPI ontwikkelden deze opvoedmethode voor Turkse en Marokkaanse ouders samen met collegas en gezinnen. De aanpak belichaamt gewenste veranderingen binnen de opvoed- en jeugdhulpverlening. Bijzonder aan Coach je kind is dat deze aanpak doet waar veel andere organisaties niet in slagen.

Met financiële ondersteuning van de gemeente Amsterdam en ZonMw hebben onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut/Kenniswerkplaats Tienplus samen met de ontwikkelaars gezorgd voor de theoretische onderbouwing van de methodiek.

De publicatie

Marjolijn Distelbrink, Trees Pels & Suzanne Tan (Verwey-Jonker Instituut), Wilma Aarts (SIPI). M.m.v. Esmae Mahdi el Yakoubi en Esma Salama (methodiekontwikkelaars). (2013). Coach je kind, theoretische onderbouwing. Methodiekhandleiding deel 2. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

De publicatie is vanaf donderdagmiddag 23 mei te bestellen (9,50 euro)/gratis te downloaden van www.verwey-jonker.nl

Categorieën:Uncategorized

Dyslexie uitleg en vaststelling

Dyslexieonderzoek

Op 28 juni 2013 kunnen HBO studenten weer deelnemen aan een relatief goedkoop dyslexieonderzoek van handicap + studie in samenwerking met IWAL. In sommige gevallen kunnen studenten (een deel van) de kosten terugkrijgen via het ANGO-fonds. Aanvragen bij het ANGO-fonds lopen via het campusdecanaat.

Het IWAL is een gespecialiseerde instelling voor diagnostiek en behandeling van dyslexie en heeft ruime ervaring met onderzoek naar dyslexie bij studenten. Zie http://www.iwal.nl voor meer informatie.

Meer informatie over het onderzoek en hoe een student zich kan aanmelden is te vinden op http://www.handicap-studie.nl/Ik-studeer-of-ga-studeren/Studeren/dyslexieonderzoek.

Daisyuitleen voor studenten met dyslexie

Studenten met dyslexie die willen uitproberen of een daisyspeler iets voor hen is, kunnen er bij Optelec 6 weken lang eentje te leen krijgen, inclusief een aantal gesproken boeken.

Meer informatie en aanvraag is te vinden op: http://www.optelec.nl/hulpmiddelen-voor-blinden_slechtzienden-en-dyslectici/daisyspeler/daisy-uitleen-service.html.

Dyslexie uitgelegd op Youtube

Wat is dyslexie precies? Pol Ghesguiere van het Vlaams centrum voor gezins- en orthopedagogiek legt het kort en helder uit in dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=aCSO5WYs8u4&feature=youtu.be

 

 

Categorieën:Uncategorized

Stotteren en hulp via McGuire

 

Ongeveer 1 op de 100 volwassen mensen stottert chronisch. Voor veel stotteraars kan stotteren een enorm negatieve impact hebben op hun leven. Je kunt hierbij denken aan het hebben van spreekangst, negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoelens, zelfhaat en isolement. Voor mensen die stotteren is het McGuire-stotterprogramma misschien een oplossing. Meer informatie hierover is te vinden op http://www.mcguireprogramma.nl.

Categorieën:Uncategorized

Samenwerking tussen SWAN en ABvC counsellors als optie?

Diversen van ons hebben Burn Out clienten, clienten die met dreigend ontslag of ontslag hebben te maken, of clienten die het moeilijk vinden te kiezen en dan actie  te ondernemen om de keuze waar te maken. Niet iedereen komt bij ons: sommigen lopen eerst in de WW of andere uitkering. Volgens de wet Poortwachter moeten werkgevers en werknemers samen kijken naar een oplossing, en als stimulans moet de werkgevers soms wachtgeld betalen. De wet en de werkgever zijn niet altijd gericht op verbeteringen bij de werknemer. Wat is juist leuk als de werknemer terecht komt in een positie waarin hobby, persoonlijkheid en werk samen komt? Een counsellor kan helpen, maar SWAN laat zien dat je zelfs al eerder aan de slag kunt.

Meer lezen…