Archief

Archive for november, 2013

ABvC regiobijeenkomst Gelderland 1 feb 2014

Graag nodigen we jullie uit om deel te nemen aan de Regionetwerk bijeenkomst voor  ABvC-leden in Gelderland op zaterdag 1 februari 2014 

We ontvangen je graag tussen 12.00 uur en 12.30 uur bij het Centrum voor Training en Ontwikkeling in Apeldoorn (voorheen MetAtraining) waar broodjes, koffie, thee en jus d’orange voor je klaar staan

Het programma is als volgt:

 

*  om 13.00 uur workshop Art & Counselling verzorgd door Maria Minnen

 Een doe-workshop: Lekker creatief bezig zijn aan de hand van een thema. We gaan schilderen en ontdekken wat er met je gebeurt. Deze ervaring kan je helpen om te leren jouw creativiteit in te zetten voor jouw cliënten.

 

Pauze van 14.30 tot 15.00 uur

 

*  om 15.00 uur een workshop Sombere gevoelens verzorgd door Henk Minnen

 Een praktische workshop met als doel te helpen inzicht te krijgen in jouw sombere gevoelens en handvatten te krijgen om daar mee om te gaan. Deze ervaring kan ingezet worden in de begeleiding van je cliënten.

 

Inge de Monyé, de coördinator regionetwerk van de ABvC,  zal tijdens de bijeenkomst aanwezig zijn. Voor en na de workshops en tijdens de pauze is er voldoende gelegenheid elkaar te spreken.

 

Afsluiting van de middag rond 17.00 uur

 De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 25,- inclusief broodjes, koffie, thee en jus d’orange. Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar ageeth.offringa@planet.nl

Na aanmelding ontvang je een factuur en na betaling ontvang je een bevestiging van je inschrijving.

 

 

 

 

Locatie: CTO-Apeldoorn, Jean Monnetpark 43, Apeldoorn

Kijk voor de routebeschrijving op http://www.cto-apeldoorn.nl

Advertenties
Categorieën:Uncategorized Tags: , , ,

Effecten van ouder kind relaties

Op 29 november organiseert Stichting Centrum ’45 het symposium Spoken in de kinderkamer.
Het symposium gaat over de invloed van ouderlijk trauma op de ouder-kindrelaties. Toegang is gratis.

Meer lezen…

Categorieën:Uncategorized Tags: , ,

Spel leert peuters slapen

Nott won’t sleep is een interactief bed-verhaal, ontwikkeld door
Developplay en Monobanda in samenwerking met het Trimbos-instituut, dat peuters
helpt om lekker te gaan slapen. Een goede nachtrust is ook voor het welzijn van
peuters van groot belang

Meer lezen…

Categorieën:Uncategorized Tags: ,

 

Een methode van de Universiteit Maastricht om depressieve werknemers te behoeden
voor langdurig ziekteverzuim is als ‘effectief op het niveau van goede
aanwijzingen voor de effectiviteit’ erkend door de Erkenningscommissie van het
Centrum Gezond Leven

Meer lezen…

Categorieën:Uncategorized Tags:

AntiPest acties en concrete voorbeelden: Handig voor ABvC schoolcounselors

OCenW organiseerde tijdens de landelijke anti-pest week diverse regionale bijeenkomsten in het kader van het Plan van aanpak tegen pesten. 

Onder deze link is  de samenvatting in woord en beeld die is gemaakt over de vier regionale bijeenkomsten. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/documenten-en-publicaties/brochures/2013/11/08/brochure-bijeenkomsten-pesten.html

 

In dit dossier (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school) vindt u ook de film Wat doe jij eraan zoals die is vertoond tijdens de bijeenkomsten. Deze is ook te gebruiken bij groeopsbijeenkomsten.

Er is daar ook een uitgebreid filmverslag van de vier avonden in Groningen, Amsterdam, Breda en Nijmegen te vinden.

Pesten blijkt op alle niveau’s voor te komen, van BSO tot op de werkvloer, en dus zijn er op alle niveau’s aanpakken. De beste aanpakken geven aandacht aan de Gepeste, de Pester en ook de Toehoorders, waarbij moet worden opgemerkt dat er weinig literatuur bekend is van succesmetingen van deze aanpakken in Nederland. Een mogelijke kans voor OCenW?

Preventieve en incident-management methodes kwamen over het voetlicht, waarbij 1 aanpak bijzonder opviel. Ellen Emons, docent van het jaar 2012, ontwikkelde een generieke aanpak die de groepsleden uitnodigt om deel te nemen in een gesprek (zie video http://www.screenr.com/dicH). De cirkel is de groep, het team, en iedereen hoort hier in, is het standpunt. Elke ster is even groot, want iedereen is gelijk. Elke persoon wordt gevraagd om zijn/haar positie in de cirkel aan te geven. “Waar sta je? Wat maakt dat jij daar staat? Wat doet dat met jou? Wat past bij jou? Wat doe jij om daar te staan? Wat doen anderen om daar te staan?” zijn vragen die kinderen en volwassenen kunnen beantwoorden. De groep wordt uitgenodigd om de ideeen aan te reiken om de ander op de gewenste plek te krijgen, en de begeleider vraagt “welk van deze ideeen past bij jou?”. De persoon kan nu zelf kiezen wat in gedrag kan worden veranderd, en ook de groep heeft een duidelijk beeld.

De oefening dient herhaaldelijk plaats te vinden, eventueel met een regelmatig terugkerende sociaal-emotionele vragenlijst zodat de docent een helder beeld heeft wat er speelt. In oudergesprekken kan bovendien de ouders betrokken worden (“waar vinden jullie dat je zoon in de groep staat”) waardoor de docent ook de ouders kan betrekken.

Naast signaleren van gedragsveranderingen door de alerte docent of teamleider, het bespreken van gedrag met zowel de gepeste als de pester, en ondersteuning van hoe het gedrag kan worden veranderd, blijkt uit eigen ervaring de Emons methodiek erg sterk te zijn: groepsvorming wordt bevordert en gedrag bespreekbaar gemaakt en gehouden.

Elkaar beter leren kennen lijkt ook een sleutel te zijn: idereen heeft talenten, en verschillen zijn OK. Een mooie oefening is een A4 bij anderen op de rug plakken en hierop toppers, goede kwaliteiten en indrukken opschrijven voor die ander. Dit kan ook een afronding zijn van Over de Streep of No Blame aanpak.

 

De tipS;

Van leerlingen

• Laat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van gedragsregels

• Wijs leerlingen (van beide geslachten) uit hogere klassen aan als pestcoaches, peermediators of vertrouwensleerlingen

• Maak een sociogram van de klas. Geef de vijf populairste kinderen een rol in het tegengaan

van pesten Van leraren

• Laat alle leerlingen wekelijks op een briefje iets positiefs over elkaar schrijven

• Hou een ‘omgekeerde ouderavond’ waarop niet de leraar vertelt hoe het op school gaat

met de leerling, maar waarop de ouders vertellen over hun kind thuis

• Introduceer herstelrecht, waarbij de pester de kans (en de verantwoordelijkheid) krijgt om

het weer goed te maken met de gepeste

Van schoolleiders

• Zorg voor een zichtbaar aanspreekpunt voor alle betrokkenen, bijvoorbeeld de conciërge

• Trek het breder dan alleen pesten: zorg voor een gezond pedagogisch klimaat binnen de

school

• De verantwoordelijkheid om pesten tegen te gaan houdt niet op bij de schoolmuren. Betrek de ouders en de omgeving, de wijk erbij

Van ouders

• Neem alle signalen over mogelijk pestgedrag (of je eigen niet-pluis-gevoel) serieus

• Maak gebruik van een ‘pestschriftje’ of raad kinderen aan om nare ervaringen van zich af te

schrijven

• Besteed ook aandacht aan mediawijsheid: Internet is leuk, hoe kun je zorgen dat het leuk

blijft?

Literatuur

Verplichting van scholen om Veiligheidsplannen te maken: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheidsplannen-scholen-en-training-onderwijspersoneel

 Nadere informatie over veiligheid op school: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs

Categorieën:Uncategorized Tags:

Asperger ASS blijken juist niet beperkt in empathie, suggereerd studie: men is juist hypergevoelig

18 november 2013 1 reactie

Autisten worden algemeen in de volksmond als weinig gevoelige typen gezien. Autisten met hoog IQ al helemaal niet. Toch is dat lastig om in de praktijk aan te tonen, zeker alsje ziet dat Asperger Syndrome kinderen het wel goed doen in VO en HBO/WO onderwijs en onderzoek waar samenwerken tegenwoordig normaal is. Een studie toont dan ook aan dat juist het tegenovergestelde aan de hand lijkt: ze zijn hypergevoelig, en hun gedrag is een zelfbeschermingsmechanisme.  

 

“A ground-breaking study suggests people with autism-spectrum disorders such as Asperger’s do not lack empathy – rather, they feel others’ emotions too intensely to cope.”

“People with Asperger’s syndrome, a high functioning form of autism, are often stereotyped as distant loners or robotic geeks. But what if what looks like coldness to the outside world is a response to being overwhelmed by emotion – an excess of empathy, not a lack of it?

This idea resonates with many people suffering from autism-spectrum disorders and their families. It also jibes with the “intense world” theory, a new way of thinking about the nature of autism.

As posited by Henry and Kamila Markram of the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, the theory suggests that the fundamental problem in autism-spectrum disorders is not a social deficiency but, rather, a hypersensitivity to experience, which includes an overwhelming fear response.

“I can walk into a room and feel what everyone is feeling,” Kamila Markram says. “The problem is that it all comes in faster than I can process it. There are those who say autistic people don’t feel enough. We’re saying exactly the opposite: They feel too much.”

Virtually all people with autism spectrum disorder, or ASD, report various types of over-sensitivity and intense fear. The Markrams argue that social difficulties of those with autism spectrum disorders stem from trying to cope with a world where someone has turned the volume on all the senses and feelings up past 10.

If hearing your parents’ voices while sitting in your crib felt like listening to Lou Reed‘s Metal Machine Music on acid, you, too, might prefer to curl in a corner and rock.

But, of course, this sort of withdrawal and self-soothing behaviour – repetitive movements; echoing words or actions; failing to make eye contact – interferes with social development. Without the experience other kids get through ordinary social interactions, children on the spectrum never learn to understand subtle signals.

Phil Schwarz, vice-president of the Asperger’s Association of New England adds, “I think most people with ASD feel emotional empathy and care about the welfare of others very deeply.”

So, why do so many people see a lack of empathy as a defining characteristic of autism spectrum disorder?

The problem starts with the complexity of empathy itself. One aspect is simply the ability to see the world from the perspective of another. Another is more emotional – the ability to imagine what the other is feeling and care about their pain as a result.

Autistic children tend to develop the first part of empathy – which is called “theory of mind” – later than other kids. This was established in a classic experiment. Children are asked to watch two puppets, Sally and Anne. Sally takes a marble and places it in a basket, then leaves the stage. While she’s gone, Anne takes the marble out and puts it in a box. The children are then asked: Where will Sally look first for her marble when she returns?

Most 4-year-olds know Sally didn’t see Anne move the marble, so they get it right. By 10 or 11, children with developmental disabilities who have verbal IQs equivalent to 3-year-olds also get it right. But 80 per cent of autistic children age 10 to 11 guess that Sally will look in the box, because they know that’s where the marble is and they don’t realize other people don’t share all of their knowledge.

Of course, if you don’t realize others are seeing and feeling different things, you might well act less caring toward them.

It takes autistic children far longer than children without autism to realize other people have different experiences and perspectives – and the timing of this development varies greatly. But that doesn’t mean, once people with autism spectrum disorder do become aware of other people’s experience, that they don’t care or want to connect.

Schwarz, of the New England Asperger’s association, says all the autistic adults he knows over the age of 18 have a better sense of what others know than the Sally/Anne test suggests.

When it comes to not understanding the inner state of minds too different from our own, most people also do a lousy job, Schwarz says. “But the non-autistic majority gets a free pass because, if they assume that the other person’s mind works like their own, they have a much better chance of being right.”

Thus, when, for example, a child with Asperger’s talks incessantly about his intense interests, he isn’t deliberately dominating the conversation so much as simply failing to consider that there may be a difference between his interests and those of his peers.

In terms of the caring aspect of empathy, a lively discussion that would seem to support  Markrams’ theory appeared on the website for people with autism spectrum disorder called WrongPlanet.net, after a mother wrote to ask whether her empathetic but socially immature daughter could possibly have Asperger’s.

“If anything, I struggle with having too much empathy,” one person says. “If someone else is upset, I am upset. There were times during school when other people were misbehaving and, if the teacher scolded them, I felt like they were scolding me.”

Said another, “I am clueless when it comes to reading subtle cues but I am very empathic. I can walk into a room and feel what everyone is feeling and I think this is actually quite common in AS/autism. The problem is that it all comes in faster than I can process it.”

Studies have found that when people are overwhelmed by empathetic feelings, they tend to pull back. When someone else’s pain affects you deeply, it can be hard to reach out rather than turn away.

For people with autism spectrum disorder, these empathetic feelings might be so intense that they withdraw in a way that appears cold or uncaring.

“These children are really not unemotional. They do want to interact – it’s just difficult for them,” Markram says. “It’s quite sad, because these are quite capable people. But the world is just too intense, so they have to withdraw.”

Article written by Maia Szalavitz

Originally sourced from: http://www.thestar.com/life/health_wellness/diseases_cures/2009/05/14/aspergers

Categorieën:Uncategorized Tags: , ,

rouwreacties

http://www.centrum45.nl/index.php?uid=2

Rouwreacties kunnen uitgroeien tot een serieus probleem. Wat is gecompliceerde rouw en waarin onderscheidt het zich
van normale rouw, depressie en PTSS? Dit onderwerp komt op 19 november ter sprake op de Refereerbijeenkomst Stichting Centrum ’45.

Meer lezen…

Categorieën:Uncategorized Tags: