Extra VSB fonds voor studeren in het buitenland

Vanaf begin september 2017 start een nieuwe aanvraagronde voor studenten die na 1 juli 2018 willen starten met een buitenlandse studie of onderzoek. Het VSBfonds selecteert niet alleen op cijfers en academische excellentie, maar juist op motivatie en betrokkenheid.
Voor studenten met een functiebeperking is er extra budget voor een hogere beurs (in verband met het maken van extra kosten als gevolg van hun beperking).

Lees meer

Advertenties
Categorieën:Uncategorized

Informatie over passend onderwijs in HO handig voor ABvC school councelling

Expertisecentrum handicap + studie voerde in 2016/2017 een project uit waarbij samen met instellingen voor hoger onderwijs is onderzocht wat de effecten van passend onderwijs zijn. De projectresultaten zijn beschreven in de uitgave ’10 voor passend onderwijs. Wat zijn de effecten van passend onderwijs voor het ho?’ Instellingen voor hoger onderwijs kunnen van de opgedane inzichten gebruik maken om beter in te spelen op wensen en behoeften van studenten met een extra ondersteuningsbehoefte

Meer hierover en download verslag

Categorieën:Uncategorized

24 nov: congres over online studentbegeleiding, Eindhoven

Eigenaarschap van leren in het digitale tijdperk: van docent naar de student

Op 24 november organiseren Fontys (Fontys Educational Designers (FED)), eCollegePro en Pluform.com het 3e symposium Online begeleiding in het onderwijs. Dit symposium is voor onderwijsprofessionals die graag geïnspireerd willen worden over de veranderende rollen binnen het onderwijs en over hoe digitale middelen hierin kunnen ondersteunen. U hoort de ervaringen van andere onderwijsprofessionals en wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden op dit gebied.

Het symposium is bedoeld voor onderwijsdirecteuren, docenten van opleidingen waarbinnen het begeleiden van mensen onderdeel is van het curriculum, studie- en studentenbegeleiders, decanen, studentenpsychologen, stagebegeleiders, schoolmaatschappelijk werkers en andere onderwijsprofessionals

U krijgt een antwoord op de volgende vragen:
• Waarom vraagt dit digitale tijdperk om andere verhoudingen binnen het onderwijs?
• Wat zijn de ervaringen in de praktijk bij andere onderwijsinstellingen met het online begeleiden van studenten?
• Wat is de meerwaarde van een hybride vorm van begeleiding binnen onze organisatie en hoe kan ik dit implementeren in mijn eigen organisatie?

• 24 november 2017 van 14:30-18:00, inloop vanaf 14:00 uur
• Fontys Eindhoven, Rachelsmolen 1
• Gratis voor onderwijsprofessionals.
Overige deelnemers betalen € 175,- (excl. Btw)

Meer info en inschrijven

Categorieën:Uncategorized

21 nov: training voor studieloopbaanbegeleiders in herkennen van depressieve studenten

Wist u dat 1 op de 5 jongeren rondloopt met depressieve gevoelens? Als deze klachten tijdig worden herkend en de juiste hulp wordt aangereikt, is de kans op een echte depressie veel kleiner. Hoe kunt u depressieve klachten signaleren? Wat kunt u voor sombere kinderen en jongeren doen en wanneer verwijst u door? Tijdens deze train de trainer op 21 november 2017 komen al deze vragen aan bod

Meer lezen?

Categorieën:Uncategorized

15 nov Kennisuitwisseling over middelengebruik in WO/HBO

Op 15 november 2017 organiseert het Trimbos-instituut een Inspiratiedag over alcohol- en drugsgebruik onder studenten. De dag is bedoeld voor instellingen voor hoger onderwijs (HBO en WO), introductiecommissies voor eerstejaarsstudenten, studentenverenigingen en instellingen voor verslavingszorg. Er zijn onder meer sessies over ritalin, het studentenbrein, en de relatie tussen middelengebruik en studievertraging.
Kosten 250
Plaats: Utrecht

Meer hierover op Trimbos.

Categorieën:Uncategorized

Online module om herstel verder te ondersteunen nu online

De Generieke module Herstelondersteuning is online beschikbaar. Een breed samengestelde werkgroep heeft de module opgesteld om herstelondersteuning binnen ggz, verslavingszorg en het sociaal domein te verankeren. Herstelondersteuning gaat om ondersteuning van het individuele proces van cliënten, gericht op het ontwikkelen van meer eigen regie en zelfvertrouwen, een beter contact met anderen en meedoen in de samenleving.

Meer hierover en download: https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2568

Categorieën:Uncategorized

Gezamenlijke aanpak van armoede, stesss en psychische problemen helpt

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en het Trimbos-instituut gaan in een nieuwe samenwerking een aanpak verkennen die mensen met geldproblemen en schulden beter helpt hun problemen het hoofd te bieden. Geldproblemen en schulden kunnen psychische klachten, zoals stress, slaap- en piekerproblemen veroorzaken, of gevoelens van schaamte, boosheid of eenzaamheid oproepen. Het kan bovendien het oplossen of aanpakken van de geldproblemen in de weg staan.

Bron: https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2574

Categorieën:Uncategorized