21 nov: training voor studieloopbaanbegeleiders in herkennen van depressieve studenten

Wist u dat 1 op de 5 jongeren rondloopt met depressieve gevoelens? Als deze klachten tijdig worden herkend en de juiste hulp wordt aangereikt, is de kans op een echte depressie veel kleiner. Hoe kunt u depressieve klachten signaleren? Wat kunt u voor sombere kinderen en jongeren doen en wanneer verwijst u door? Tijdens deze train de trainer op 21 november 2017 komen al deze vragen aan bod

Meer lezen?

Advertenties
Categorieën:Uncategorized

15 nov Kennisuitwisseling over middelengebruik in WO/HBO

Op 15 november 2017 organiseert het Trimbos-instituut een Inspiratiedag over alcohol- en drugsgebruik onder studenten. De dag is bedoeld voor instellingen voor hoger onderwijs (HBO en WO), introductiecommissies voor eerstejaarsstudenten, studentenverenigingen en instellingen voor verslavingszorg. Er zijn onder meer sessies over ritalin, het studentenbrein, en de relatie tussen middelengebruik en studievertraging.
Kosten 250
Plaats: Utrecht

Meer hierover op Trimbos.

Categorieën:Uncategorized

Online module om herstel verder te ondersteunen nu online

De Generieke module Herstelondersteuning is online beschikbaar. Een breed samengestelde werkgroep heeft de module opgesteld om herstelondersteuning binnen ggz, verslavingszorg en het sociaal domein te verankeren. Herstelondersteuning gaat om ondersteuning van het individuele proces van cliënten, gericht op het ontwikkelen van meer eigen regie en zelfvertrouwen, een beter contact met anderen en meedoen in de samenleving.

Meer hierover en download: https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2568

Categorieën:Uncategorized

Gezamenlijke aanpak van armoede, stesss en psychische problemen helpt

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en het Trimbos-instituut gaan in een nieuwe samenwerking een aanpak verkennen die mensen met geldproblemen en schulden beter helpt hun problemen het hoofd te bieden. Geldproblemen en schulden kunnen psychische klachten, zoals stress, slaap- en piekerproblemen veroorzaken, of gevoelens van schaamte, boosheid of eenzaamheid oproepen. Het kan bovendien het oplossen of aanpakken van de geldproblemen in de weg staan.

Bron: https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2574

Categorieën:Uncategorized

Social media verslaving aanpakken door ABvC counselors en ouders samen

“Professionals spelen samen met ouders een cruciale rol in mediaopvoeding”

Adam Alter, universitair hoofddocent Marketing en Pychologie aan New York University schreef het boek Superverslavend. Alter behandelt in zijn boek het verslavende aspect van smartphones, apps en sociale media en pretendeert ook aan te geven wat je eraan kunt doen.

Het boek is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel staat het begrip gedragsverslaving central, al bekenmd bij ABVC leden. In deel 2 bespreekt Alter in zes hoofdstukken de zes ingrediënten van gedragsverslaving en deel 3 gaat over de toekomst van gedragsverslaving en hier geeft Alter een aantal mogelijke oplossingen.

Zowel volwsssenen als jonge jonge kinderen zijn verslaafd. Het boek vertelt hoe gedragsverslaving werkt en hoe het verslavende aspect in stand wordt gehouden door de industrie.

Alter schrijft toegankelijk en brengt in zijn boek verschillende inzichten van verschillende disciplines bij elkaar en dat is prettig. Hij waarschuwt voor teveel gebruik, maar is realistisch genoeg om aan te geven dat compleet negeren geen zin heeft en dat het voorbeeldgedrag enorm belangrijk is. Wat betreft de (jonge) kinderen wordt de verslaving volgens Alter nog eens extra gevoed door ouders die de iPad (of een andere device) gebruiken om kinderen te entertainen.

Alter zegt daarover: “IPads maken de taak van de ouders een stuk makkelijker. Ze bieden kinderen die van video’s of games houden een eindeloze en hernieuwbare hoeveelheid entertainment… Maar ze creëren ook gevaarlijke gewoonten waar kinderen op latere leeftijd maar moeilijk vanaf komen.”
Dat is nu precies de reden waarom je wilt dat professionals zich inzetten ten aanzien van mediaopvoeding. Zij spelen een cruciale rol: niet alleen omdat ze een voorbeeld kunnen zijn voor de kinderen, maar misschien ook wel voor de ouders (zonder dat er met het vingertje gewezen wordt).

Alleen dan kunnen we als volwassenen een goede basis (lees: gewoontes) creëren bij de kinderen wat betreft mediagebruik. Dat kun je als ouder niet alleen, want op straat, bij vriendjes, opa en oma en ga zo maar door zien kinderen anderen verstrikt in een schermpje. Het kan dan misschien om werk gaan, maar als kind zie je dit verschil niet.

Categorieën:Uncategorized Tags:

Rapport over gevaar van rokers voor hun omgeving

Is roken gevaarlijk? Voor zowel de rokers als de meeroker, maar ook voor niet-rokers die met rokers in aanraking komen. Zie dit rapport uit Trimbos over derdehands rook:
Met derdehands rook bedoelen we de stoffen die tijdens het roken neerdalen in de omgeving en achterblijven nadat een roker klaar is met roken. Deze stoffen kunnen op een later moment weer in de lucht terechtkomen, waarna men deze weer inademt. Iemand kan de stoffen ook via de mond of huid binnenkrijgen door met derdehands rook vervuilde objecten te eten of aan te raken.
Voor het maken van deze notitie maakten we gebruik van vier overzichtsstudies waarin de resultaten van meerdere onderzoeken over derdehands rook zijn gebundeld. De kennis uit deze vier overzichtsstudies hebben we aangevuld met afzonderlijke studies die keken naar een specifieker onderwerp

Download van:

https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/?prod=af1553

Categorieën:Uncategorized

Leuk lesprogramma tegen middelengebruik door scholieren

Voor de eerste twee klassen van het cluster 4 Voortgezet Speciaal Onderwijs is het lesprogramma Be wise think twice beschikbaar. Het grootste cluster is cluster 4, waar leerlingen zitten met ernstige psychische stoornissen en gedragsproblemen. Doel is om leerlingen bewust te maken van de risico’s van alcohol en drugs en docenten handvatten te bieden voor signalering van mogelijk problematisch gebruik.

Zie https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2413

Categorieën:Uncategorized