Archief

Posts Tagged ‘verslaving’

Social media verslaving aanpakken door ABvC counselors en ouders samen

“Professionals spelen samen met ouders een cruciale rol in mediaopvoeding”

Adam Alter, universitair hoofddocent Marketing en Pychologie aan New York University schreef het boek Superverslavend. Alter behandelt in zijn boek het verslavende aspect van smartphones, apps en sociale media en pretendeert ook aan te geven wat je eraan kunt doen.

Het boek is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel staat het begrip gedragsverslaving central, al bekenmd bij ABVC leden. In deel 2 bespreekt Alter in zes hoofdstukken de zes ingrediënten van gedragsverslaving en deel 3 gaat over de toekomst van gedragsverslaving en hier geeft Alter een aantal mogelijke oplossingen.

Zowel volwsssenen als jonge jonge kinderen zijn verslaafd. Het boek vertelt hoe gedragsverslaving werkt en hoe het verslavende aspect in stand wordt gehouden door de industrie.

Alter schrijft toegankelijk en brengt in zijn boek verschillende inzichten van verschillende disciplines bij elkaar en dat is prettig. Hij waarschuwt voor teveel gebruik, maar is realistisch genoeg om aan te geven dat compleet negeren geen zin heeft en dat het voorbeeldgedrag enorm belangrijk is. Wat betreft de (jonge) kinderen wordt de verslaving volgens Alter nog eens extra gevoed door ouders die de iPad (of een andere device) gebruiken om kinderen te entertainen.

Alter zegt daarover: “IPads maken de taak van de ouders een stuk makkelijker. Ze bieden kinderen die van video’s of games houden een eindeloze en hernieuwbare hoeveelheid entertainment… Maar ze creëren ook gevaarlijke gewoonten waar kinderen op latere leeftijd maar moeilijk vanaf komen.”
Dat is nu precies de reden waarom je wilt dat professionals zich inzetten ten aanzien van mediaopvoeding. Zij spelen een cruciale rol: niet alleen omdat ze een voorbeeld kunnen zijn voor de kinderen, maar misschien ook wel voor de ouders (zonder dat er met het vingertje gewezen wordt).

Alleen dan kunnen we als volwassenen een goede basis (lees: gewoontes) creëren bij de kinderen wat betreft mediagebruik. Dat kun je als ouder niet alleen, want op straat, bij vriendjes, opa en oma en ga zo maar door zien kinderen anderen verstrikt in een schermpje. Het kan dan misschien om werk gaan, maar als kind zie je dit verschil niet.

Advertenties
Categorieën:Uncategorized Tags:

Hoe ontdek je drugsproblemen op school?

Om scholen te ondersteunen in het signaleren van alcohol en/of drugsproblematiek bij jongeren zijn een aantal e-learning modules ontwikkeld. Docenten kunnen individueel en in hun eigen tempo de modules doorwerken.

Basiscursus De basiscursus alcohol en drugs richt zich op de middelen, hun werking en de risico’s. Doelgroep van de basiscursus is iedereen die met jongeren werkt. Deze cursus bevat  5 lessen van 20 minuten en wordt afgesloten met een certificaat.

Vervolgcursus Hiernaast bestaan er voor de volgende doelgroepen een specifiek op hun doelgroep toegeschreven vervolgcursus: voortgezet onderwijs, mbo en vso/pro. De vervolgcursus is met name voor degenen die werkzaam zijn in de zorgstructuur, maar is ook geschikt voor de geïnteresseerde docent.

In deze vervolgcursus leert de cursist hoe deze in gesprek raakt met een jongere waarvan het vermoeden bestaat dat deze een probleem heeft met alcohol en/of drugs. Aan de hand van filmfragmenten wordt in beeld gebracht welke gesprekstechnieken het beste gebruikt kunnen worden om in gesprek te gaan met een jongere en deze te motiveren om hulp te zoeken. Tevens ziet de cursist welke valkuilen er vaak voorkomen. Ook de vervolgcursussen hebben een duur van vijf lessen en worden tevens afgesloten met een certificaat.

Regionale instellingen voor verslavingszorg en GGD-en kunnen ondersteunen bij het invoeren van goed beleid in de zorgstructuur. Voor de adressen kijk op: www.dgsg.nl. Alle cursussen kosten € 10,– en zijn verkrijgbaar in de webwinkel van het Trimbos-instituut.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: dgsg@trimbos.nl.

Categorieën:Uncategorized Tags: ,

Neurostimulatie helpt patienten met dwangstoornis

Onderzoekers van het AMC hebben ontdekt waarom hersenstimulatie werkzaam is bij patiënten met een ernstige dwangstoornis. Bij deze patiënten is het hersengedeelte dat gedrag en motivatie aanstuurt overactief. Deep Brain Stimulation (DBS) brengt de activiteit van dit hersencircuit terug tot een normaal niveau. Deze vondst biedt nieuwe mogelijkheden voor behandeling van andere stoornissen zoals verslaving en eetstoornissen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Damiaan Denys, hoogleraar Psychiatrie aan het AMC, en psychiater Martijn Figee zondag publiceerden in Nature Neuroscience. In het onderzoek zijn voor het eerst functionele hersenscans (fMRI) gemaakt van patiënten die behandeld zijn met DBS. Zestien patiënten met een obsessieve compulsieve stoornis (OCS) deden mee aan het onderzoek.

Sinds 2005 worden patiënten met een ernstige vorm van OCS in het AMC behandeld met DBS. Bij deze behandeling worden twee elektroden geïmplanteerd in een klein gedeelte van de hersenen, de nucleus accumbens. Gestuurd vanuit een pacemaker geven de elektroden elektrische prikkels af, waarmee ze de hersenactiviteit beïnvloeden. Eerder onderzoek toonde aan dat de angst en de dwangklachten bij deze patiënten met bijna zeventig procent afnamen.

In eerder onderzoek hebben Denys en Figee aangetoond dat onbehandelde patiënten met een dwangstoornis een overactief frontostriataal hersennetwerk hebben. Dit netwerk speelt een belangrijke rol bij het aansturen van gedrag en motivatie. Bij de zestien behandelde patiënten in het Nature-onderzoek bleek dat het hersennetwerk dezelfde activiteit kreeg als die van gezonde personen zodra de elektroden in hun brein werden geactiveerd. Deze normalisatie vond niet alleen plaats rondom de elektroden, maar verspreidde zich razendsnel door het hele hersencircuit.

Dit herstel kan de verklaring zijn waarom hersenstimulatie van een klein gebied zulke snelle en grote veranderingen in gedrag en motivatie kan veroorzaken bij patiënten met een dwangstoornis. Opmerkelijk is dat bij patiënten met een verslaving of eetstoornis gelijksoortige frontostriatale afwijkingen zijn gevonden. Daarom onderzoekt het AMC of deze patiënten ook gebaat zijn bij Deep Brain Stimulation.

Categorieën:Uncategorized Tags: , ,

Congres over gamen

Game verslaving komt voor onder jong en oud,. Een AbvC counsellor komt het dus tegen. Een congres aan de Tu Twente gaat in op diverse vragen en behandelingen.

http://www.utwente.nl/archief/2012/11/gamen_fun_of_funest.doc/

Categorieën:Uncategorized Tags: ,