Archief

Archive for juni, 2014

Preventie bj echtscheiding

Ouders zijn tevreden met !JES Jij En Scheiding; een preventieve, laagdrempelige interventie voor kinderen en ouders rondom de periode van echtscheiding. Dit is te lezen in het evaluatierapport.
http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/psychische-gezondheid/af/af1294-evaluatierapport-project-ontwikkeling-en-evaluatie-jes

Advertenties
Categorieën:Uncategorized Tags: ,

Voorkomen van depressies

uit Trimbos: Bij meer mensen proberen een (ernstige) depressie te voorkomen. Dat is het doel van het implementatieproject van de internetcursus Kleurjeleven.nl in de huisartsenpraktijk.
E-mental health programma’s zijn nog geen gemeengoed in de huisartsenpraktijk. Ook patiënten of mensen met depressieve klachten weten vaak niet dat er internetcursussen zijn, of vragen zich af of het wel werkt. ‘Onbekend maakt onbemind’ geldt zowel voor de patiënten als voor behandelaars en praktijkondersteuners ggz.

Toch is een internetprogramma een laagdrempelige manier om patiënten te stimuleren zelf iets aan hun klachten te doen. Voor behandelaars kan het een effectief hulpmiddel zijn om mensen te begeleiden. Door de invoering van de basis ggz worden huisartsenpraktijken bovendien gestimuleerd om meer gebruik te maken van e-health.

Effectieve zelfhulpcursus
Kleurjeleven.nl is een bewezen effectieve zelfhulpcursus voor mensen met depressieve klachten. Uit onderzoek blijkt dat het volgen van de zelfhulpcursus met begeleiding van een behandelaar nog meer effect heeft.

In dit nieuwe implementatieproject worden huisartsen en praktijkondersteuners GGZ getraind om Kleurjeleven aan hun patiënten aan te bieden, aanvullend op de face-to-face afspraken. Deze manier van werken met en begeleiden van patiënten met behulp van een internetprogramma is nieuw. Daarom wordt onderzocht wat de beste manieren zijn om dit te doen.

Trainen en stimuleren
Het project loopt tot eind 2016. De eerste fase bestaat uit het trainen van praktijkondersteuners en huisartsen. De volgende fase is het stimuleren en motiveren om het ook daadwerkelijk aan te bieden aan patiënten. De opgedane kennis en ervaringen die het gebruik van Kleurjeleven bevorderen, worden direct toegepast en gedeeld. Patiënten die gebruik maken van deze nieuwe vorm van begeleiding worden gevraagd naar hun ervaringen en kunnen verbeterpunten aangeven.

De eerste resultaten worden in 2015 verwacht en leveren een bijdrage aan de kennis over het toepassen van e-mental health in de zorg.

Deelnemers
Deelnemende organisaties aan deze pilot zijn Stadsmaatschap Utrecht; Organisatie Chronische Eerstelijnszorg (OCE) Nijmegen; Zorggroep Almere; Eerstelijns Centrum Tiel; Gezondheidscentrum De Kroonsteen- de Vuursteen Malden; Gezondheidscentrum Hazenkamp Nijmegen; Medisch Centrum de Poort Bergen op Zoom.

De pilot wordt gefinancierd door ZonMw en wordt uitgevoerd in samenwerking met Mentalshare – aanbieder van Kleurjeleven.nl – en VGZ.

Meer informatie
Odile Smeets osmeets@trimbos.nl

Categorieën:Uncategorized Tags:

Subsidie voor innovatieve dienst

Vanaf 1 juli tot en met 30 september 2014 kunnen ondernemers uit de creatieve sector in samenwerking met een ondernemer uit een andere branche of sector met subsidie van de provincie aan de slag met experimentele ontwikkeling. Het gaat met name om de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, procédés of diensten. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes indien het prototype het commerciële eindproduct is en de productie ervan te duur voor alleen demonstratiedoeleinden.

Naam regeling Collectief onderzoek/ creatieve sector Openingstermijn 1 juli t/m 30 september 2014
Subsidieplafond 400.000 euro
Subsidie De subsidie bedraagt ten hoogste 75 % van de subsidiabele kosten.
Per aanvraag wordt maximaal € 50.000,– subsidie verstrekt.
Aanvrager is MKB-ondernemer uit de creatieve sector
Innovatiefase: experimentele ontwikkeling
beleidsmatige verankering collectief onderzoek/ creatieve sector
Voor meer informatie http://www.gelderland.nl/
Oost NV, Gerard Monninkhof
T: 06- 22949534
E: gerard.monninkhof@oostnv.nl

Categorieën:Uncategorized

Uitbreiding webconference faciliteiten in Nijmegen

Categorieën:Uncategorized Tags: , ,

Uit een meta-analyse blijkt dat ongeveer 16% van de kinderen die een traumatische gebeurtenis meemaken PTSS ontwikkelt. Dit percentage varieert naar gelang de aard van het trauma. De studie is gepubliceerd in The British Journal of Psychiatry.

http://www.watoday.com.au/national/theres-no-getting-over-it–one-in-six-children-suffer-posttraumatic-stress-20140503-zr3x0.html

Categorieën:Uncategorized Tags: ,

GGD site voor jongeren

Jongeren kunnen vanaf nu op JouwGGD.nl betrouwbare informatie vinden over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Ook kunnen jongeren op de website (anoniem) chatten en mailen met een GGD-arts of jeugdverpleegkundige.

Er is daarnaast een openbare reactiemogelijkheid op de website. Hier reageren jongeren op onderwerpen of stellen openbaar vragen over het betreffende onderwerp. JouwGGD.nl is speciaal voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar ontwikkeld door de GGD.

Seks en lichamelijke ontwikkeling
Jongeren stellen op de site de meeste vragen over seksualiteit, eenzaamheid en lichamelijke ontwikkeling: onderwerpen die jongeren vaak gemakkelijker anoniem bespreken dan in een face-to-face gesprek. Dat blijkt uit ervaringen van de GGD Amsterdam, die in 2011 startte met de website. De website wordt maandelijks door circa 5000 unieke bezoekers bezocht.

Betrouwbaar en laagdrempelig
Jongeren zoeken dagelijks op allerlei manieren naar informatie over onderwerpen die hen bezighouden. De GGD vindt het belangrijk om jongeren betrouwbare informatie te verstrekken en op laagdrempelige wijze in contact te komen met jongeren die vragen hebben. Waar nodig verwijst de GGD jongeren door naar andere organisaties.

Seks en lichamelijke ontwikkeling
Jongeren stellen op de site de meeste vragen over seksualiteit, eenzaamheid en lichamelijke ontwikkeling: onderwerpen die jongeren vaak gemakkelijker anoniem bespreken dan in een face-to-face gesprek. Dat blijkt uit ervaringen van de GGD Amsterdam, die in 2011 startte met de website. De website wordt maandelijks door circa 5000 unieke bezoekers bezocht.

Betrouwbaar en laagdrempelig
Jongeren zoeken dagelijks op allerlei manieren naar informatie over onderwerpen die hen bezighouden. De GGD vindt het belangrijk om jongeren betrouwbare informatie te verstrekken en op laagdrempelige wijze in contact te komen met jongeren die vragen hebben. Waar nodig verwijst de GGD jongeren door naar andere organisaties.

Lokale onderwerpen
Vijftien GGD’en werken samen aan de website JouwGGD.nl: GGD Amsterdam, GGD Brabant Zuid-Oost, GGD Drenthe, GGD Flevoland, GGD Fryslan, GGD Gelderland Midden, GGD Gelderland Zuid, GGD Groningen, GGD Hollands Noorden, GGD Kennemerland, GGD Regio Utrecht, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Twente, GGD West Brabant en GGD Zaanstreek Waterland. Afhankelijk van waar een jongere de website bezoekt, ziet hij of zij naast de algemene informatie ook een lokale pagina met onderwerpen die in specifieke regio’s spelen en regionale hulpverleningsinstanties.

Hulp aan jongeren
Jongeren maken vanaf 12 jaar lichamelijk en geestelijk grote ontwikkelingen door. De GGD begeleidt jongeren hierin op verschillende manieren. JouwGGD.nl is een aanvulling op het bestaande hulpaanbod van de GGD voor jongeren. De GGD houdt bijvoorbeeld ook preventieve gezondheidsonderzoeken in klas twee en vier van het voortgezet onderwijs en het MBO. Er zijn consulten voor leerlingen en ouders over gezondheid en ontwikkeling, een wekelijkse Sense-spreekuur voor vragen over seks en het twitter-account @ggdjongeren waar jeugdartsen vragen van jongeren beantwoorden.

Chattijden
Chatten kan iedere werkdag tussen 15:00 en 17:00 en tussen 19:00 en 21:00. Buiten deze tijden kunnen jongeren mailen. De GGD-arts of jeugdverpleegkundige beantwoordt de vraag binnen twee werkdagen

Categorieën:Uncategorized Tags:

Life review helpt de client!

Van een ABvC counsellor kreeg ik de tip dat een dagboek schrijven nuttig is voor een client, maar ook het opschrijven van het relaas hoe de huidige situatie is ontstaan. Zelf gebruik ik ook de opdracht ‘schrijf eens op wat iemand moet doen om in jouw huidige situatie en gemedstoestand te komen’, waaruit vaak goede aanknopingspunten voor verandering ontstaan. Life-review, het gestructureerd ophalen van herinneringen en evalueren van het verleden, helpt als begeleide zelfhulpcursus bij het verminderen van somberheid en vergroten van welbevinden. Dit blijkt uit onderzoek van de vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie aan de Universiteit Twente

Het onderzoek is gepubliceerd in The Journals of Gerontology: Psychological Sciences, een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van psychologie bij oudere volwassenen.

Het onderzoek liet zien dat life-review op een effectieve manier kan worden aangeboden als zelfhulpcursus, onder begeleiding via e-mail. Daarnaast blijkt life-review te werken voor zowel oudere als middelbare volwassenen. De cursus was effectief in het verminderen van depressieklachten en het vergroten van welbevinden en deze effecten bleven behouden op de lange termijn. In de Verenigde Staten zijn de onderzoeksbevindingen online verspreid via de toonaangevende nieuwswebsite Reuters (Reuters Health).

Onderzoeksopzet

In het onderzoek werden 174 volwassenen willekeurig verdeeld over drie groepen: eén groep ontving de life-review zelfhulpcursus met e-mailbegeleiding van een counselor, één groep ontving een cursus expressief schrijven, ook gepaard met e-mailbegeleiding van een counselor, en één groep kwam op de wachtlijst te staan. Het onderzoek was om meerdere redenen vernieuwend: life-review werd voor de eerste keer onderzocht als zelfhulpcursus, de effecten werden niet alleen onderzocht bij ouderen maar ook bij middelbare volwassenen, en de effecten van de cursus werden niet alleen gemeten direct na de cursus, maar ook zes en negen maanden na afloop van de cursus.

Het onderzoek van de vakgroep PG&T is ondergebracht bij het instituut IGS, Universiteit Twente.

Contactpersoon
Martine van Hillegersberg, Adviseur Externe Communicatie, tel 06 20 43 26 74

Categorieën:Uncategorized Tags: , ,