Archief

Archive for oktober, 2016

Symposium Wat Werkt-Amsterdam

In toenemende mate erkennen professionals en onderzoekers in de zorg het belang van effectieve implementatie en implementatieonderzoek. Effectieve interventies en kwaliteitsstandaarden kunnen immers alleen renderen als ze op effectieve wijze geïmplementeerd worden. Maar hoe doe je dat en wat is daarover in de wetenschap bekend?

Tijdens dit symposium staat implementatie als wetenschap centraal. Belangrijke implementatietheorieën komen aan bod, evenals succesverhalen van effectieve implementaties.

https://www.trimbos.nl/actueel/agenda/details/?event=119

Advertenties
Categorieën:Uncategorized

Doe je mee met de implementatieweek?

Laten zien wat werkt!

maandag 16 januari 2017 tot en met vrijdag 20 januari 2017

Hoe implementeer je een interventie succesvol op alle basisscholen in Nederland? Wat is de beste manier om over te gaan naar zelfsturende teams? Hoe verbeter je als organisatie of gemeente het inkoopproces? Hoe zorg je dat een verandering tot het gewenste resultaat leidt?  Welke kennisdeling start ABvC op om gedragsverandering te bewerkstelligen? En welke Best Practices delen ABvC counselors onderling om preventief ongezond gedrag bij te sturen?

Meer lezen…

Categorieën:Uncategorized

Project om eenzaamheid vroeg te herkennen

– Hoe ga je als wijkverpleegkundige om met de zorg aan eenzame ouderen? Hoe herken je als ABvC councellor de problemen?
Het HAN Lectoraat Eerstelijnszorg ontwerpt in opdracht van ZonMW en de beroepsvereniging voor verpleegkundigen een richtlijn die zorgverleners moet helpen bij het signaleren en voorkomen van eenzaamheid.

 

Verpleegkundigen, coaches en verzorgenden in de wijk hebben dringend behoefte aan ondersteuning in de zorg voor eenzame mensen. De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland geeft aan dat zij dikwijls horen dat wijkverpleegkundigen geconfronteerd worden met eenzame patiënten en dat er te weinig zicht is op effectief interventies.

Vermoedens van eenzaamheid signaleren

Daar komt nog bij dat de verpleegkundigen zich moeilijk raad weten met vermoedens van eenzaamheid en behoefte aan extra zorg. De ontwikkeling van een richtlijn komt daarmee tegemoet aan de wens om ondersteuning. In de nieuwe richtlijn ‘Kwaliteitsstandaard Eenzaamheid’ worden wijkverpleegkundigen op verschillende manieren ondersteund.

Allereerst zullen er onderbouwde adviezen komen over het vroegtijdig en correct signaleren van risicofactoren en verschillende vormen van eenzaamheid bij ouderen. Daarnaast zal inzicht gegeven worden in de mogelijkheden van preventie en interventie en wordt geïnventariseerd welke criteria er zijn voor doorverwijzing.

Aansluiting bij expertise lectoraat

Het HAN Lectoraat is de belangrijkste partner in het project Kwaliteitsstandaard Eenzaamheid dat samen met onder meer het Trimbos Instituut, de VU, Movisie, IQHealthcare, Humanitas en Zorgbelang Nederland wordt uitgevoerd.
Lector Rob van der Sande ziet het project als een mooie toevoeging aan het werk dat de HAN hier al doet. “Dit project sluit mooi aan bij de expertise van ons onderzoek naar de vraagstukken over kwaliteit en duurzaamheid van zorgverlening door verpleegkundigen in de eerste lijn.” De ontwikkeling van de richtlijn wordt gefinancierd binnen het programma Kwaliteitsstandaarden van ZonMw

Categorieën:Uncategorized