Archief

Archive for november, 2015

Enquête: wanneer heb je tolken in de zorg nodig?

Wanneer is een professionele tolk nodig in de gezondheidszorg van je ABvC praktijk? Kan een partner of familielid ook als tolk optreden, of is dit niet altijd wenselijk? Het NIVEL zoekt zorgverleners die een korte enquête op internet willen invullen over tolken in de zorg. Het kot 10 miuten.

http://www.nivel.nl/nieuws/enqu%C3%AAte-tolken-in-de-zorg

 

Advertenties
Categorieën:Uncategorized

Hulpmiddelen voor omgaan met ouderen met verstandelijke beperking

Mensen met een beperking worden steeds ouder en het aantal ouderen met een beperking neemt de komende jaren nog verder toe. De Toolkit Ouderen met een verstandelijke beperking van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) geeft informatie over het verouderingsproces bij deze doelgroep. De Toolkit is bedoeld voor zorgprofessionals en gemeenten, die als regisseur van zorg, wonen en welzijn betrokken zijn bij de participatie van kwetsbare doelgroepen. Bron: FMT Gezondheidszorg, 29 oktober

http://www.fmtgezondheidszorg.nl/toolkit-ouderen-met-een-verstandelijke-beperking/

Categorieën:Uncategorized

De juiste info over meeroken

Meeroken’ is het inademen van tabaksrook uit de omgeving door niet-rokers, ook wel ‘passief roken’ genoemd. In de wetenschappelijke literatuur wordt meeroken vaak omschreven als blootstelling aan ‘tweedehands’ rook of aan omgevingstabaksrook. Aanwezigheid in een ruimte waar omgevingstabaksrook hangt leidt tot het inademen hiervan.

Er is geen ‘veilig niveau’ van blootstelling aan tabaksrook; net als actief roken is meeroken zeer schadelijk voor de gezondheid. Nederlanders zijn zich relatief weinig bewust van de gezondheidsrisico’s van meeroken, volgens een internationale vergelijking. Slechts 61% van de Nederlandse rokers was het in 2010 met de stelling eens dat roken slecht is voor niet-rokers. Dat is substantieel lager dan in ons omringende landen als het Verenigd Koninkrijk (83%), Duitsland (89%) en Frankrijk (96%).

zie https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/?prod=AF1356

Categorieën:Uncategorized

Congres positieve psychologie

Op 15 april 2016 organiseert de Universiteit Twente in samenwerking met het Trimbos-instituut, het NIP en het Tijdschrift Positieve Psychologie het derde landelijke congres Positieve Psychologie. Centraal staat het onderwerp veerkracht, met bijzondere aandacht voor stress, welbevinden en compassie. Er zijn bijdragen van onze collega’s Brigitte Boon, over zelfzorg bij depressie, en van Marijke Schotanus-Dijkstra en Marion Spijkerman over onderzoek naar Nederlandse welbevinden- en compassie-interventies

lees meer op https://www.utwente.nl/bms/congrespositievepsychologie/

Categorieën:Uncategorized

ABvC acties op social media

ABVC is actiever op social media: Naast de LinkedIn, Facebook, Google+ groep, hebben we ook op LinkedIn nog een bedrijfspagina. Deze kun je hier vinden: https://www.linkedin.com/company/463481?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A463481%2Cidx%3A3-3-8%2CtarId%3A1447681166970%2Ctas%3AABvC

 

Linked in

ABvC heeft een nieuwe groep gemaakt waar je alleen maar lid van kunt worden als je lid bent van de ABvC. Deze groep heet “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling”. Wil je lid worden, klik dan op: https://www.linkedin.com/groups/8424641/profile

 

Dat deze groep uitsluitend bedoeld is voor ABvC-leden heeft twee consequenties. Als eerste moet je er rekening mee houden dat je niet onmiddellijk toegang verleend zal worden als je je aanmeldt. Eerst zal via de ledenlijst je ABvC-lidmaatschap gecontroleerd worden.

Dit duurt niet lang; de controles vinden dagelijks plaats. Zodra gecheckt is dat je op de ledenlijst staat wordt je meteen toegang verleend. De tweede consequentie is dat je uit de groep wordt verwijderd als je onverhoopt je lidmaatschap van de ABvC mocht opzeggen. Dit klinkt misschien wat onvriendelijk maar het is helaas noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de groep uit louter ABvC-leden blijft bestaan.

 Facebook en Google Plus

Facebook is het grootste en bekendste sociale platform ter wereld. Als je als vereniging professioneel naar buiten wilt treden is een pagina op dit netwerk dan ook bijna een must. Onze Facebook pagina kun je vinden op dit adres: https://www.facebook.com/Algemene-Beroepsvereniging-voor-Counselling-1488769731419906/?fref=ts

Google Plus is voor de meeste mensen wat minder bekend. Toch is dit qua ledenaantal al meer dan half zo groot als Facebook. Dit network is minder gericht op ‘vrienden’ zoals Facebook, maar speelt meer in op de onderwerpen die mensen delen en kan alleen al daarom van groot belang zijn voor de ABvC. De informatie die er gedeeld wordt is dus belangrijker dan wie met wie bevriend is.

Daar dit het sociale netwerk is van Google, is het daarnaast goed voor de online vindbaarheid van onze vereniging als we ook hier actief zijn. De Google Plus pagina van de ABvC heeft het volgende adres:

https://plus.google.com/b/111075333785280160660/111075333785280160660/posts?hl=nl

De informatie die wij online plaatsen, zal op alle bovenstaande platforms en pagina’s tegelijkertijd gedeeld worden. Wat jouw favoriete sociale netwerk ook is: je hoeft dus niets te missen!

Jo Tummers,

PR Commissie

Categorieën:Uncategorized