Archief

Archive for januari, 2012

Opvoeden en leren: verhelderend inzichten uit Orca Award

Nederlanders hebben bepaalde culturele eigenschappen, zoals kleurrijk omschreven in bijv. The Undutchables. Onderzoeken door prof. Hofstede geven ook een beeld van de Nederlander, en de website van Hofstede laat zien hoe de Nederlander handelt en denkt in vergelijking tot andere culturen, gebaseerd op vele veldonderzoeken. Deze Nederlandse cultuur speelt een rol in diverse contexten, dus ook in lessituaties, counselling interacties en coaching situaties. Door bewust te worden van deze cultuur en deze om te buigen EN authentiek en nederig te zijn krijg je geweldige resultaten.

Meer lezen…

Advertenties
Categorieën:Uncategorized

Als je het niet eens bent met de bedrijfsarts

Een bedrijfsarts zou een onafhankelijke deskundige op het terrein van arbeid en gezondheid moeten zijn. Hij controleert of en hoe ernstig ziek de werknemer is, zorgt voor plannen van aanpak, en stelt vast wat de voortgang is. Alleen wanneer de werknemer dit toestaat kan de bedrijfarts de medische gegevens van de behandelaar van de werknemer inzien. Een goede bedrijfarts consulteert de artsen zodat er een volledig en juist beeld ontstaat, en de aanpak ook past (zie wikipedia bedrijfarts en wetgeving). Deze gedachte zit achter de Wet Verbetering Poortwachter.

 Helaas is er niet altijd sprake van onafhankelijkheid. Bijvoorbeeld, een zieke werknemer mag je niet ontslaan, en een Klokkenluider ook niet. De verleiding ontstaaat om de medische klachten van een werknemer terug te brengen tot en arbeidsconflict. En bij arbeidsconflicten is ontbinding van contracten meestal sneller en goedkoper (meestal 1 maandsalaris per gewerkt jaar)

Wat kun je doen als je het niet eens bent met het besluit van de bedrijfsarts?

Meer lezen…

Categorieën:Uncategorized

Diverse sites helpen jongeren en hun docenten met onderwijs

In het begeleiden geloof ik heilig in de kracht van mijn clienten. Ze komen met het probleem uitvergroot bij mij, en gaandeweg probeer ik dit in perspectief te plaatsen, want de uitdaging die ze in het probleem zien roept ook krachten en talenten op. De counsellor kan via oplosingsgerichte vraagtechnieken deze boven water krijgen. Zelfs voor clienten met grotere, fysieke, uitdagingen zijn er dan oplossingen te vinden. Huiswerkopdrachten gaan vaak opver het vinden van goede voorbeelden en tips. Enkele nuttige sites die men aandraagt zijn Handicap en Studie en SIHO. Meer lezen…

Expertisebijeenkomst over studeren met psychische beperkingen, ADHD en autisme

26 januari

Studenten met psychische beperkingen, ADHD en autisme lopen in hun studie veel vaker vast dan andere studenten. Daarom organiseert handicap + studie 26 januari een expertisebijeenkomst voor docenten, studieadviseurs, studentendecanen, examencommissies en andere onderwijsprofessionals.

Voor meer informatie en opgave: www.handicap-studie.nl/Agenda/expertisebijeenkomst-psychische-beperkingen.

Categorieën:Uncategorized Tags: ,

E Health als nieuwe bron van hulpverlening

eHealth is sterk in opkomst, de media staan er vol van en in alle zorgsectoren draaien pilots. Ook het kabinet wil de implementatie van eHealth een flinke impuls geven in 2012.

Maar, wat is eHealth nu eigenlijk? Welke expertise is al voorhanden? Hoe kunt u beginnen? En, welke kansen biedt het u in uw dagelijkse praktijk? Boekje van Bohn Stafleu: Handreiking voor iedereen die wil kennismaken of starten met eHealth ISBN 9789031391264 Prijs € 22,50

Saskia Timmer, auteur en consultant op het terrein van eHealth, volgt de actuele eHealth ontwikkelingen op de voet. Zij adviseert zorgverleners die willen starten vooral om goed naar de behoeften van de patiënt te luisteren, kleinschalig te beginnen en aanwezige expertise te benutten. Onlangs publiceerde zij het boek eHealth in de praktijk, een praktische handreiking. In dit boek wordt een helder overzicht gegeven van de eHealth mogelijkheden in de gezondheidszorg. Hierbij is aandacht voor de patiënt, zorgverlener en zorgorganisatie. Het boek is een prachtig vertrekpunt voor een ieder die aan de slag wil met eHealth of zijn of haar kennis wil vergroten op dit terrein. eHealth in de praktijk is nu ook verkrijgbaar als e-book

“De komende 5 jaar zal in het teken staan van het zoeken naar de balans tussen eHealth als “tool” en “doel”. Dit boek helpt daar zonder meer bij.” Lucien Engelen, directeur Radboud REshape & Innovation Center.

Literatuur over E health (jan 2012)

Een literatuurvermelding die natuurlijk niet mag ontbreken is het Handboek Online Hulpverlening met daarin vele voorbeelden en vermelding van onderzoeken naar verschillende aspecten van online hulp.
Auteur: Frank Schalken e.a.
ISBN: # 9789031375172
Voor meer informatie of het inzien van het eerste hoofdstuk zie: http://www.bsl.nl/shop/handboek-online-hulpverlening-9789031375172.html

Stichting e-hulp.nl organiseert verder ook jaarlijks de Scriptieprijs Online Hulpverlening. Alle scripties die meedongen kunnen volledig gedownload worden vanaf de website. Zie daarvoor: http://www.e-hulp.nl/scriptieprijs/scripties.html

Verschillende onderzoeken naar de effectiviteit van de online omgeving voor alcoholverslavingsbehandeling Alcoholdebaas.nl:

Postel, M.G., de Jong, C.A.J., & de Haan, H.A. (2005). Internetbehandeling http://www.alcoholdebaas.nl. Een zoektocht naar literatuur. Amersfoort: GGZ Nederland, Resultaten Scoren.

Keizer, H., Postel, M., Westendorp, H., & Brenninkmeijer, M. (2007). Ontwikkeling Alcoholdebaas.nl internetbehandeling. Amersfoort: GGZ Nederland, Resultaten Scoren.
http://www.alcoholdebaas.nl/getdoc/dd11fe46-04e0-4681-b0e0-8c2207ff4367/Inhoud_boek.aspx

Postel, M. G., de Haan, H. A., & de Jong, C. A. J. (2008). E-therapy for mental health problems: A systematic review. Telemedicine and e-Health, 14(7), 707-714.
http://www.alcoholdebaas.nl/getdoc/0d8de4a7-c8e6-4463-82c7-bce19129bf20/Postel,-de-Haan,-de-Jong-2008—Systematic-review-.aspx

Postel, M. G., de Jong, C. A. J., & de Haan, H. A. (2005). Does e-therapy for problem drinking reach hidden populations? The American Journal of Psychiatry, 162(12), 2393.
http://www.alcoholdebaas.nl/getdoc/19bf4dd4-3ce1-4be0-9b9b-7312fc79dca2/AmJPsy-20162(12)-202393.aspx

Postel, M. G., de Haan, H. A., & de Jong, C. A. J. (2010). Evaluation of an e-therapy program for problem drinkers: A pilot study. Substance Use & Misuse. Volume 45, Number 12, July 2010 , pp. 2059-2075(17)

Postel, M.G., ter Huurne, E. D., de Haan, H.A. & de Jong, C.A.J. (2009). Alcoholdebaas.nl. Drie jaar online hulpverlening voor probleemdrinkers. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64, 357-372.
http://www.alcoholdebaas.nl/getdoc/eb5aa564-1eb6-4e45-895a-110d761010c7/2009-MGv—Alcoholdebaas-drie-jaar-online-hulpverl.aspx

Over reuma en e-health: “Experiences and Preferences of Patients with Rheumatic Diseases Regarding an Interactive Health Communication Application”. R. van der Vaart, C. H. C. Drossaert, E. Taal, M. A. F., J. van de Laar. 2010. Psychology & Communication of Health & Risk.

– E-mental Health:”Using E-Health Programs to Overcome Barriers to the Effective Treatment of Mental Health and Addiction Problems”. Peter Farvolden ; John Cunningham ; Peter Selby. 2010. Journal of Technology in Human Services

– Effectiviteit van EMH: “Effectiveness of a Web-Based Self-Help Intervention for Symptoms of Depression, Anxiety, and Stress: Randomized Controlled Trial”. Annemieke van Straten, Pim Cuijpers, Niels Smits. 2008. Journal of Medical Internet Research .

– Artikel over CCBT online: “Computer-aided psychotherapy: revolution
or bubble?”. I. M. MARKS, K. CAVANAGH and L. GEGA. 2007. BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY

– Een, wat verouderde, maar goede (vind ik) review:”Why are health care interventions delivered over the internet? A systematic review of the published literature.. 2006. Griffiths, F., Lindenmeyer, A., Powell, J., Lowe, P., Thorogood, M. Journal of Medical Internet Research.

– Een kritisch, reflecterend artikel:”The Value of Theory for Enhancing
and Understanding e-Health Interventions”. 2010. Suzanne Pingree, PhD, Robert Hawkins, PhD, Tim Baker, PhD, Lori DuBenske, PhD,
Linda J. Roberts, PhD, David H. Gustafson, PhD. American Journal of Preventive Medi

Postel, M.G., de Haan, H.A., ter Huurne, E.D., Becker, E., & de Jong, C.A.J. E-therapy for problem drinkers: A randomized controlled trial. Manuscript submitted for publication, april 2010

Een samenvatting en overzicht van de literatuur over het Interapy onderzoek staat op:
http://www.interapy.nl/medischeprofs/effectiviteit/index.html

Daar staat ook een link naar een pdf waarin een lijst met artikelen/scripties/werkstukken met abstracts is opgenomen.

http://www.interapy.nl/content/pdf/interapy-literatuur-overzicht.pdf

Ook op de site van alfred lange staat een overzicht:
http://www.alfredlange.nl

De groep rond Azy Barak houdt daarnaast al sinds jaren een veelgebruikte lijst met publicaties bij:
http://construct.haifa.ac.il/~azy/refthrp.htm

Bij deze drie artikelen uit een kleine niche in de markt….. Ze vormden de basis voor Sekstherapie Online en voor Virenze-internettherapie.nl. Aan de laatste site is een promotie-onderzoek gekoppeld.

de 1e pilot in 2004:
http://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/archief/tvs2004-04/van%20lankveld%20leusink%20van%20diest%20slob%20gijs.pdf

nog een pilot in 2006:
http://www.sekstherapie.nl/treating%20ED.pdf

een daarop volgende randomized control trial in 2008:
http://www.sekstherapie.nl/trial2009.pdf

Een lijst van het Nederlands Jeugdinstituut: http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/08/967.html

Proefschrift Tara Donker: Low-Intensity Screening and Treatment for Common Mental Disorders: In dit proefschrift is gekeken naar laagdrempelige manieren van screening en behandeling voor veelvoorkomende psychische stoornissen. Het blijkt dat vragenlijsten via het internet voor depressie en angst betrouwbaar en valide kunnen zijn. Passieve psychoeducatie blijkt effectief in het verminderen van symptomen van stress en depressie. Begeleide zelfhulp blijkt net zo effectief te zijn als face-to-face behandeling voor depressie en angst.
Meer informatie: http://www.psy.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2010/promotie-t-donker.asp

Proefschrift Lisanne Warmerdam: Online treatment of adults with depression: Clinical effects, Economic evaluation, Working mechanisms and Predictors

Internettherapie kan naast cognitieve gedragstherapie ook gebaseerd zijn op probleemoplossingtherapie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Lisanne Warmerdam.
De meeste behandelingen via het internet zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie omdat deze therapie effectief is voor de traditionele (face-to-face of groeps-)behandeling van depressie. Het is onbekend of andere therapieën via het internet ook werken bij depressie en of verschillende therapieën evengoed werken. Warmerdam evalueerde cognitieve gedragstherapie en probleemoplossingtherapie via het internet bij mensen met depressieve symptomen. Bij beide therapieën werd wekelijkse ondersteuning geboden via e-mail.

Warmendam laat zien dat zowel cognitieve gedragstherapie als probleemoplossingtherapie via het internet effectief zijn in het reduceren van depressieve klachten in vergelijking met een wachtlijstcontrolegroep. Verder vond zij geen verschillen in klinische effectiviteit tussen de twee therapieën. Daarnaast concludeerde Warmerdam dat beide internettherapieën een hoge kans hebben om kosteneffectief te zijn wanneer de maatschappij bereid is om een bescheiden bedrag te betalen voor klinisch significante verandering in depressieve klachten.
Download het proefschrift via: http://dare.ubvu.vu.nl//handle/1871/16313

Beacon University in Australie heeft een groot aantal (meestal) engelstalige e-health sites verzameld en beoordeeld op effectiviteit. Per onderwerp (alcohol, depressie, eten, stress, veerkracht, bewegen, etc.) meestal meerdere sites en per site is er een verwijzing naar de artikelen of researchpapers. Je moet wel even inloggen op http://www.beacon.anu.edu.au/
Een laatste tip betreft PubMed: “Cognitive Therapy/*methods and internet

Categorieën:Uncategorized

Depressieve Nederlanders weinig bekend met online hulp

Trimbos:

Ruim negen op de tien Nederlanders (92%) voelt zich wel eens somber, meestal door financiële zorgen (47%) of het verlies van naasten (40%). Veertien procent van de Nederlanders voelt zich doorgaans depressief, een kleine 4% zelfs zwaar depressief. De meeste Nederlanders (62%) voelen zich echter over het algemeen (heel erg) opgewekt. Online zelfhulptools tegen depressie zijn bij het grote publiek nog niet in zwang. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale Zorgbarometer, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van Zorgverzekeraar VGZ.

Depressieve gevoelens
Bijna een kwart (23%) van de Nederlanders zegt regelmatig of zelfs vaak depressieve gevoelens te hebben. Driekwart van de Nederlanders geeft aan wel eens last te hebben van minimaal één van de symptomen die bij depressie horen. Vooral een verstoord slaappatroon (37%) en rusteloosheid (37%) komen regelmatig voor.
Hulp van VGZ
Jeanette Horlings-Koetje, directeur Zorginkoop van VGZ: “Uit ons onderzoek blijkt dat bijna de helft (48%) van de Nederlanders denkt dat er een taboe op depressie rust en ruim een derde (36%) vindt dat depressie echt iets van deze tijd is. Tegelijkertijd heeft slechts 24,6% wel eens gehoord van online zelfhulptools voor depressieve klachten. Juist bij depressies en de schaamte die mensen daarbij voelen, biedt online hulp uitkomst. Programma’s als Moodlifter en Beating the blues die we bij VGZ gratis aanbieden aan onze verzekerden, kunnen mensen in de anonimiteit van de eigen thuisomgeving hulp krijgen als ze zelf hun sombere gevoelens niet te boven komen. Dit is bewezen effectief, dus we hopen dat we hiermee de drempel om hulp te zoeken helpen verlagen”.
Minder somber met het verstrijken van de jaren
Ruim negen op de tien Nederlanders (92%) zijn wel eens somber. Vooral financiële problemen (47%), het verlies van naasten (40%) of gezondheidszorgen (33%) zijn hier de oorzaak van. Vrouwen voelen zich vaker wel eens somber dan mannen, zij zijn ook gevoeliger voor de problemen van vrienden of familie (37% vs. 21%) en voor eenzaamheid (26% vs. 19%). Mannen worden vaker dan vrouwen somber van stress op werk of school (32% vs. 25%). Vijftigplussers zijn minder vaak somber dan gemiddeld (86% vs. 92%), terwijl jongeren zich minder vaak dan gemiddeld (extreem) opgewekt voelen (40% vs. 62%).
Man drinkt goed glas wijn, vrouw gaat shoppen
Nederlanders menen dat somberheid kan zorgen voor gezondheidsklachten (58%), minder sociale contacten (58%) en slapeloosheid (58%). Goede remedies tegen somberheid zien Nederlanders in: tijd voor jezelf nemen (52%) en veel buiten zijn (46%). Ook een goed gesprek (39%), rust nemen (38%) en sporten (37%) zouden hierbij kunnen helpen. Vrouwen zien ook oplossingen in aan leuke dingen denken (36% vs. 27%), yogalessen nemen (14% vs. 7%) of een keer goed shoppen (10% vs. 3%). Mannen zien hun heil eerder in sporten (43% vs. 31%) of een goed glas wijn (13% vs. 8%). Mensen die zich structureel depressief voelen denken vaker dan gemiddeld dat een bezoek aan een psycholoog of huisarts (31% vs. 17%) of antidepressiva (22% vs. 6%) een oplossing kunnen zijn voor depressieve gevoelens
Categorieën:Uncategorized

Scriptieprijs voor onderzoek naar effectiviteit e-hulp

Safar Niamat wint Scriptieprijs online hulp 2011 met onderzoek naar impact, productiviteit en effect e-health

Het combineren van face-to-face gesprekken met online contacten zorgt voor een verhoging van de productiviteit van hulpverleners en de effectiviteit van een behandeling. Dat blijkt uit een onderzoek naar de impact van blended hulpverlening dat Safar Niamat uitvoerde op basis van gegevens die door GGZ-instelling Dimence beschikbaar zijn gesteld. Met het onderzoek heeft Niamat de Scriptieprijs Online Hulp 2011 gewonnen. De prijs van €1250 werd 24 januari 2012 uitgereikt door juryvoorzitter Michaja Langelaan, hoofdredacteur van Psy. De scriptieprijs is een initiatief van stichting E-hulp.nl om te stimuleren dat kennis over online hulpverlening ontwikkeld en verspreid wordt.

Meer lezen…

Categorieën:Uncategorized