Archief

Archive for februari, 2014

Prachtige tekst over functiebeperking die een talent is

21 februari 2014 1 reactie

Ervaringen met begeleiden van Autisten in de praktijk van Ammerlaan Counseling bracht dit iniatief mee van een client, die in deze tekst (bron http://rdekooning.wordpress.com/2014/01/31/ik-heb-authenticitisme-ik-ben-geen-autisme-ik-zit-wel-in-het-beroepsonderwijs/) zichzelf aardig kon herkennen. Autisme wordt hierin als talent gezien ipv een belemmering.

“Ik heb aut(henticit)isme, ik ben geen autisme, ik zit wel in het beroepsonderwijs

Soms lijkt het erop alsof autisme een ziekte is. Alsof het iets is waar je je voor zou moeten schamen. Een groot aantal jongeren verzwijgt daarom bij een intakegesprek voor een toelating in het beroepsonderwijs hun autisme. Accepteren van een diagnose autisme kan een moeizaam proces zijn en het maakt het extra lastig als autisme wordt gezien als obstakel tot toelating voor goed onderwijs. Vooroordelen over autisme veroorzaken die obstakels. Ik zou dit graag anders zien en vind dat iedere student toegang tot goed onderwijs moet hebben. Juist studenten met autisme zou ik haast zeggen. Er is veel onderzoek gedaan naar de hersenwerking van jongeren met ‘autistische stoornissen’. Daaruit is gebleken dat de hersenen van deze jongeren anders werken. Dit ‘anders’ wordt een stoornis genoemd. En toch lijkt het erop dat dat anders ons triggert. Het lijkt erop dat we ons vaak willen onderscheiden van de menigte. Iedereen wil iemand zijn en je wordt aangemoedigd om je te onderscheiden. Dat is aangeleerd. Wat zouden we toch jaloers mogen zijn op jongeren met autisme, want die zijn per definitie authentiek. Ik spreek daarom niet van autisme, maar van authenticitisme.

In het tijdschrift ‘Engagement met Autisme’ zijn ervaringen met autisme in het mbo gedeeld (maart, 2013). Een van de ervaringen was dat studenten met autisme die een andere mbo-opleiding willen volgen dan een opleiding in de ICT of techniek vaak worden geweigerd door hun autisme. Dé autisten zouden wel kunnen functioneren in een ICT of technische sector, maar in een meer sociale studierichting? Echt niet! Het is zo jammer dat we ons vasthouden aan vooroordelen en kaders. Bovendien kan er niet worden gesproken over dé autist. De ene persoon met autisme kan vooral plannen en structureren lastig vinden, terwijl een ander misschien vooral moeite heeft met sociale situaties. Autisme vraagt maatwerk in de begeleiding. Vanaf augustus dit jaar wordt de wet Passend Onderwijs ook op mbo’s ingevoerd. Om mbo’s te helpen in hun zoektocht naar het bieden van passende begeleiding voor jongeren met autisme geef ik hieronder 5 tips én 1 gouden tip.

Tip 1: Duidelijk beeld creëren van de studie(situatie)
Dit vereist een grondig studieonderzoek. Als opleiding is het belangrijk in gesprek te gaan met de student. Achterhaal vooral de sterke en zwakke kanten van de student in kwestie. Kijk welke begeleiding een student nodig heeft van de opleiding en in hoeverre je als opleiding tegemoet kunt komen aan de begeleidingsvraag. Ook de motivatie die een student heeft om een bepaalde opleiding te kiezen, is essentieel. Sommige studenten met autisme vinden het lastig zich een voorstelling te maken van een opleiding en welke gevolgen de keuze voor een bepaalde opleiding met zich meebrengt. Hierbij kan gedacht worden aan de woonomgeving, het reizen, het onderwijssysteem, de grootte van de opleiding, wel of geen loting en de zorgstructuur van de opleiding (Sliepenbeek, 2014).
Tip 2: Zorg voor een warme overdracht
Een warme overdracht vanuit het voortgezet onderwijs kan niet ontbreken. Het versoepelt de overstap naar het mbo voor studenten met autisme. Als opleiding zorg je ervoor dat er concrete afspraken worden gemaakt zowel voordat de student de opleiding start (meeloopdagen en introductie) als tijdens het studietraject van de student (studie- en persoonlijke begeleiding).
Tip 3: Zorg voor een goede begeleiding tijdens de opleiding
Het is belangrijk dat iedere student centraal staat, de kans krijgt om een opleiding goed te doorlopen en dat het onderwijsteam zich daar volledig voor inzet. De docenten, studieloopbaanbegeleiders, studentendecaan, persoonlijk begeleider, ouders én de student zorgen regelmatig voor afstemming in de begeleiding. Bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen is het project Studeer Wijzer opgericht om studenten te helpen het beroepsonderwijs succesvol af te ronden.
Tip 4: Een succesvolle stageplek vinden voor de student
Stages zijn voor studenten met autisme vaak een struikelblok. Ook hier geldt dat een goede voorbereiding kan helpen. Een stagebegeleider dient samen met de student door te spreken wat de stage inhoudt, welke werkzaamheden verwacht worden en hoe de stage ingericht is. Ook hierin is de visuele voorstelling onmisbaar. Er vindt regelmatig een voortgangsgesprek plaats en succeservaringen worden gevierd.
Tip 5: Stap voor stap
Werk met schema’s en stappenplannen die overzicht bieden aan de student (Baltussen, Clijsen & Leenders, 2003). Dit kan bijvoorbeeld per les(periode). Het stap voor stap werken, zorgt voor een gevoel van steun en veiligheid bij de student. Het voorkomt dat de student het overzicht verliest met als gevolg stress en paniek waardoor de student opgeeft. En daardoor uitvalt.

Gouden tip: Zoek naar de mogelijkheden en competenties van een student. Autisme is geen eindpunt, maar een vertrekpunt.

Weliswaar zijn deze tips toepasselijk voor alle studenten in het beroepsonderwijs. Het accent ligt nu op autisme, maar iedere jongere profiteert ervan.

  • Baltussen, M., Clijsen, A., & Leenders, Y. (2003). Leerlingen      met autisme in de klas. Een praktische gids voor leerkrachten en intern      begeleiders. Giethoorn ten Brink: Meppel.
  • Sliepenbeek, S. (21 januari 2014). Studeren met ASS.      Gepresenteerd op Autisme Steunpunt, Eindhoven.
  • Wijnker-Holmes, B. (2013). Ervaringen met autisme in      het mbo. Engagement met Autisme, 40, 10-12.”

 

Advertenties
Categorieën:Uncategorized Tags:

Hoe ontdek je drugsproblemen op school?

Om scholen te ondersteunen in het signaleren van alcohol en/of drugsproblematiek bij jongeren zijn een aantal e-learning modules ontwikkeld. Docenten kunnen individueel en in hun eigen tempo de modules doorwerken.

Basiscursus De basiscursus alcohol en drugs richt zich op de middelen, hun werking en de risico’s. Doelgroep van de basiscursus is iedereen die met jongeren werkt. Deze cursus bevat  5 lessen van 20 minuten en wordt afgesloten met een certificaat.

Vervolgcursus Hiernaast bestaan er voor de volgende doelgroepen een specifiek op hun doelgroep toegeschreven vervolgcursus: voortgezet onderwijs, mbo en vso/pro. De vervolgcursus is met name voor degenen die werkzaam zijn in de zorgstructuur, maar is ook geschikt voor de geïnteresseerde docent.

In deze vervolgcursus leert de cursist hoe deze in gesprek raakt met een jongere waarvan het vermoeden bestaat dat deze een probleem heeft met alcohol en/of drugs. Aan de hand van filmfragmenten wordt in beeld gebracht welke gesprekstechnieken het beste gebruikt kunnen worden om in gesprek te gaan met een jongere en deze te motiveren om hulp te zoeken. Tevens ziet de cursist welke valkuilen er vaak voorkomen. Ook de vervolgcursussen hebben een duur van vijf lessen en worden tevens afgesloten met een certificaat.

Regionale instellingen voor verslavingszorg en GGD-en kunnen ondersteunen bij het invoeren van goed beleid in de zorgstructuur. Voor de adressen kijk op: www.dgsg.nl. Alle cursussen kosten € 10,– en zijn verkrijgbaar in de webwinkel van het Trimbos-instituut.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: dgsg@trimbos.nl.

Categorieën:Uncategorized Tags: ,

Ervaringen met digitale e-health ondersteuning

Drie patiënten zijn in 2013 op zoek gegaan naar de mogelijkheden van digitale zorg. In een filmpje vertellen ze over de mogelijkheden die ze hebben ontdekt, zoals medische apps en het via internet in contact staan met huisarts of medisch specialist.

http://www.digitalezorggids.nl/blog/enthousiaste-e-patienten-vertellen-over-digitale-zorg

Categorieën:Uncategorized Tags:

8 april E health studiedag

De 2e landelijke studiedag E-mental health wordt gehouden op 8 april in Utrecht. Op het programma staan actuele vraagstukken, zoals de implementatie in praktijk, financieringsmogelijkheden en de werkzame principes van Blended Care.

http://www.leidscongresbureau.nl/EMH/programma

Categorieën:Uncategorized Tags:

Meeste begeleiding bij jongeren betreft weerbaarheid

Bijna de helft van alle interventies die zijn bedoeld om de leefstijl van jongeren te verbeteren bevat handvatten om weerbaarheid te versterken. Dit blijkt uit een inventarisatie van leefstijlinterventies die het RIVM uitvoerde in opdracht van het ministerie van VWS.

“Jongeren weerbaar maken zodat ze om leren gaan met verleidingen uit het dagelijkse leven” – dat is een van de speerpunten die het kabinet heeft geformuleerd in de Landelijke nota Gezondheidsbeleid van mei 2011. Bijna de helft van alle interventies die zijn bedoeld om de leefstijl van jongeren te verbeteren bevat handvatten om weerbaarheid te versterken.

Dit blijkt uit een inventarisatie van leefstijlinterventies die het RIVM uitvoerde in opdracht van het ministerie van VWS. Hiervoor zijn met behulp van de interventiedatabase van het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) 53 interventies geïdentificeerd die erop gericht zijn een gezonde leefstijl te bevorderen en als ‘goed onderbouwd’ of ‘effectief’ zijn beoordeeld. De thema’s zijn: alcohol, drugs, lichamelijke activiteit/bewegen, overgewicht, roken, seksualiteit en voeding.

In 22 van deze 53 leefstijlinterventies is de versterking van de weerbaarheid onderdeel van de interventie. De aandacht voor weerbaarheid verschilt per onderwerp. Versterking van weerbaarheid maakt deel uit van vrijwel alle interventies die gericht zijn op seksueel gedrag. Van de interventies die zijn gericht op het gebruik van alcohol, tabak en drugs bevat tweederde een onderdeel weerbaarheid. In de meeste interventies gericht op voeding, overgewicht of lichamelijke activiteit/bewegen, is weerbaarheid geen thema.

Van de meeste leefstijlinterventies, is de effectiviteit (nog) niet bekend. Het is daardoor moeilijk te beoordelen of de effectiviteit van de interventie groter is als er aandacht aan weerbaarheid wordt besteed. Aanbevolen wordt om nader onderzoek te doen naar de samenhang tussen weerbaarheid en leefstijl bij de Nederlandse jeugd.

Categorieën:Uncategorized Tags:

Online hulpcursus voor patienten met kanker

Speciaal voor partners van kankerpatiënten is de online cursus ‘Hou vast, voor elkaar’
ontwikkeld. De cursus richt zich op het verminderen van stress, psychische en
fysieke klachten en helpt partners het beste te halen uit een moeilijke tijd.

http://www.utwente.nl/nieuwsevents/2014/1/37498/online-cursus-voor-partners-van-kankerpatienten

bron: Ammerlaan Counseling

Categorieën:Uncategorized Tags:

Preventie programma de Gezonde school wordt uitgebreid.

Het preventieprogramma De gezonde school en genotmiddelen van het Trimbos-instituut wordt vernieuwd. Speerpunten daarbij zijn o.a. drugspreventie in het voortgezet onderwijs en het betrekken van ouders bij voorlichting op school

http://www.trimbos.nl/nieuws/trimbos-nieuws/de-gezonde-school-en-genotmiddelen-blik-op-de-toekomst

Categorieën:Uncategorized Tags: