Archief

Archive for december, 2014

Hoe ga je om met oudermishandeling: Handreiking gemaakt

Het Verwey-Jonker Instituut maakte een handreiking voor professionals en instellingen om het mishandelen van ouderen te voorkomen en te bestrijden. De handreiking is gebaseerd op onderzoek naar de aanpak van ouderenmishandeling door de gemeente Amsterdam, samen met organisaties in zorg en welzijn. Bron:Verwey-Jonker Instituut, november 2014

Advertenties
Categorieën:Uncategorized

Zorgpaden vernieuwd

De zorgpaden voor veel voorkomende psychische problemen (angst, depressie, problematisch alcoholgebruik) in de huisartsenpraktijk en de generalistische basis GGZ (BGGZ) zijn geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de nieuwe regelgeving. Voor ABVC Counsellors om hun preventieve gesprekstechnieken aan te bieden in deze paden.

De zorgpaden geven bouwstenen voor goede zorg door huisarts, POH-GGZ en psychologen en zijn gebaseerd op de bestaande evidentie. De zorgpaden kunnen gebruikt worden door zorggroepen of samenwerkingsverbanden die hiermee de vertaalslag naar hun lokale praktijken kunnen maken. De inrichting van lokale zorgpaden vraagt namelijk om keuzes die afhankelijk zijn van diverse factoren, zoals de visie van huisartsen op hun rol bij GGZ-zorg, hun competenties en die van de POH-GGZ, de aanwezigheid van een ondersteunende management infrastructuur, het innovatief vermogen van de zorggroep, de inkoopvoorwaarden van de plaatselijke zorgverzekeraar, de relatie met psychologen en de gespecialiseerde zorg.

De teksten met een beschrijving van de verschillende paden per aandoening en een schema waarin de verschillende interventies als bouwstenen zijn geïntegreerd zijn als pdf’s te downloaden. Het materiaal is medio december ook beschikbaar op de website www.eerstelijnsggz.nl.

Workshops
Het Trimbos-instituut organiseert een serie workshops rond het ontwikkelen en implementeren van zorgpaden en komt graag in contact met huisartsengroepen die de systematiek met zorgpaden in hun regio willen toepassen. Neem daarvoor contact op met Peter van Splunteren (psplunteren@trimbos.nl).

Categorieën:Uncategorized

Onderzoek naar effecten van creatieve therapie.

Onderzoekers van o.a. Arq Psychotrauma Onderzoeksgroep en Phoenix hebben een literatuurstudie gedaan naar de effectiviteit van de behandeling van getraumatiseerde volwassenen met kunstzinnige therapie. Er blijkt inderdaad een positief effect te zijn.

Lees meer

Categorieën:Uncategorized

Interterventie database geeft inzicht in kwaliteit

De nieuwe Interventiedatabase Gezond en Actief Leven biedt een overzicht van actuele leefstijlinterventies in Nederland. Ook geeft het inzicht in de kwaliteit van deze interventies.

Verschillende websites presenteren interventies uit de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. Zo laat www.loketgezondleven.nl alle interventies zien uit de nieuwe database. En op deze sites staat een selectie van leefstijl-, sport- en beweeginterventies uit de database: www.nisb.nl, www.effectiefactief.nl, www.gezondeschool.nl en de Menukaart Sportimpuls.

De Interventiedatabase biedt landelijke en lokale professionals informatie waarop zij hun keuze voor een interventie kunnen baseren. Zo is elke interventie beknopt omschreven en kan een geïnteresseerde contact opnemen met de aanbieder van een interventie.

Data ook beschikbaar voor andere organisaties
De Interventiedatabase bevat open data. Dit betekent dat ook andere organisaties de gegevens kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor onderzoek of om een selectie te presenteren op een website.

Kwaliteit van interventies: het erkenningstraject
Interventies worden op kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid beoordeeld in het erkenningstraject van het Samenwerkingsverband Effectieve Interventies. Hierin werken samen: het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Movisie, NISB, RIVM, Trimbos-instituut en Vilans.

Alle erkende interventies zijn eenvoudig te vinden in de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. En een interventie invoeren is in de nieuwe database nu een stuk gebruiksvriendelijker. Interventie-eigenaren die een interventie willen indienen voor het erkenningstraject, doen dat voortaan online via www.interventiedatabase.nl.

Meer informatie
Katia Witte, projectleider Interventiedatabase Gezond en Actief Leven, 030-274 4384030-274 4384, 06-5254656806-52546568, katia.witte@rivm.nl

Categorieën:Uncategorized

Zelf grip krijgen op depressie via webapp

ABVc Counsellors willen graag goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het veld, en gebruik maken van de beste technieken om effectief te zijn. Een interessante is het gebruik van smartphones. Parnassia Groep en Sense Health hebben het zorgconcept ‘Goalie’ ontwikkeld. Door middel van sensortechnologie op de smartphone krijgen mensen met een depressie of angststoornis inzicht in hun gedrag, gemoedstoestand en de effecten op hun (geestelijke) gezondheid.

Lees meer

Categorieën:Uncategorized